Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie

Maridalens kulturhistorie

Kulturhistorie: Menneskets åndelige og materielle utvikling gjennom historien, slik det framtrer i det daglige liv.

Video av Johnny Fagerstrøm 2021
Film om Maridalen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Hovedtrekk ved Maridalens kulturlandskapshistorie
Kirkeby; Frances Dodman

Mange menneskelige aktiviteter har påvirket landskapet i Maridalen. Her ser vi på tre viktige faktorer: 1) Jordbruk 2) Skog- og jernbruk og 3) Byens innvirkning


Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Landskap og historie

dot
Utdrag fra forvaltningsplanen:
Trekk fra Maridalens kulturhistorie
Bjørk over bronsealderrøys, Turter; Frances Dodman"I Maridalen er det ikke foretatt systematiske undersøkelser for å kartlegge forhistorisk bosetning. De få tilfeldige innkomne løsfunn indikerer imidlertid at området er brukt gjennom hele forhistorien. Kulturhistorien i Maridalen må derfor ses på bakgrunn av det vi vet om bruk av denne type landskap i andre deler av Osloområdet."

Utdrag fra Lise Øklands hovedoppgave ved NLH 1987
Kulturlandskapets historie i Maridalen

dot
Lise Økland 1987
Maridalen – landskapets estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier
Lise Økland 1987

Birger Kirkeby 2007
Slekta fra Kirkeby i Maridalen
Birger Kirkeby

dot
Hammeren kraftverk 75 år

Thor Maarud 1999
Kirkebye Stangjerns Hammer i Maridalen, og historien om resten av Maridalen
Thor Maarud 1999

dot
Fra "Kom til den fagre Maridal", 1972
Den første bosetning, gårdsnavn og eiendomshistorie

Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Bygdesamfunnet Maridalen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Noen interessante steinøkser fra Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Jordbruket i Maridalen

dot
Fra "Kom til den fagre Maridal", 1972
Jakt og fiske

Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Dyreliv i Oslomarka

dot
Les på bokhylla.no
Maridalen. Vakker og verneverdig. Grøndahl forlag 1989

Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Kong Magnus skjenker Maridalen til kirken

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1974
En praktkanne fra Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1985
Maleren Johan Chr.C. Dahl (J.C. Dahl, eller I.C. Dahl)

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
«Udsigt fra Stangjernhammeren over Maridalsvandet» 1837

Fra årsskrift Maridalens Venner 1986
Barndomstid i Maridalen i 1930-åra.

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Første dag på skolen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1985
På skolevei med gråpapir og kullstift

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1982
Maridalens Rutebiler

Fløtningsdammer i Østre og Vestre Nordmarksvassdrag

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1972
Litt om tømmerfløting fra 1972

Fra Hans Bull, 1918: Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867–1917
Overføring av vann til Maridalsvannet

dot
Ingeniør Hans Bull, 1918:
Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867–1917

Maridalsregisteret – Viede i Maridalen, Aker, 1735–1901

dot
Maridalsregisteret – Begravelser i Maridalen, Aker, 1735–1904

Maridalsregisteret – Døpte i Maridalen, Aker, 1735–1904

dot
Maridalsregisteret – Konfirmasjoner i Maridalen, Aker, 1735–1835

Fra årsskrift Maridalens Venner 1980
Hva matriklene kan fortelle om Maridalen

dot
Da trollsønnen dro på frierføtter

Juger-Krestian og andre maridalsoriginaler

dot
Anne Nitten og andre folk på Kramla (noen ganger kalt Klamra)

Trollsteinen ved kirkeruinen

dot
Da Vaggestensnissen møtte Skarsnissen

Mordet på Turter i Maridalen 28. september 1885

dot
Rivningsplanen fra 1972
Hva blir bevart i Maridalen

Rivningsplanen fra 1974
Hva blir bevart i Maridalen

dot
Maridalens Skiklubb 1897–1920
Maridalen Skiklub

Krigsdrama i Hansekollen

dot
Historien om Skar kruttverk

Flyulykken i Hansakollen

dot
Artikkel av Tomas Øvergaard, 2014
En tysk-jødisk flyktningefamilie i dekning i Maridalen under krigen

Institutt for folkelivsgranskning Universitetet i Oslo. Thora Margrethe Holmen
Kulturminner i Oslomarka 1973
Kulturminner i Oslomarka

dot

dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349