Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Historiske ferdselsveier
         
Vinterfôrhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie

Maridalens kulturhistorie

Kulturhistorie: Menneskets åndelige og materielle utvikling gjennom historien, slik det framtrer i det daglige liv.

Maridalen. NRK 1972

dot
Video av Johnny Fagerstrøm 2021
Film om Maridalen
Film Maridalen. Johnny Fagerstrøm.

Johnny Fagerstrøm har laget over hundre filmer siden 1988, og nå har han produsert en video om Maridalens historie. Denne filmen forteller historien om Maridalen, fra Peder Anker på tidlig 1800-tall, til tiur, tømmer og Rønningen folkehøgskole.


Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Hovedtrekk ved Maridalens kulturlandskapshistorie
Kirkeby; Frances Dodman

Mange menneskelige aktiviteter har påvirket landskapet i Maridalen. Her ser vi på tre viktige faktorer: 1) Jordbruk 2) Skog- og jernbruk og 3) Byens innvirkning


dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Landskap og historie

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Trekk fra Maridalens kulturhistorie
Bjørk over bronsealderrøys, Turter; Frances Dodman"I Maridalen er det ikke foretatt systematiske undersøkelser for å kartlegge forhistorisk bosetning. De få tilfeldige innkomne løsfunn indikerer imidlertid at området er brukt gjennom hele forhistorien. Kulturhistorien i Maridalen må derfor ses på bakgrunn av det vi vet om bruk av denne type landskap i andre deler av Osloområdet."

dot
Utdrag fra Lise Øklands hovedoppgave ved NLH 1987
Kulturlandskapets historie i Maridalen

Lise Økland 1987
Maridalen – landskapets estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier
Lise Økland 1987

dot
Birger Kirkeby 2007
Slekta fra Kirkeby i Maridalen
Birger Kirkeby

Hammeren kraftverk 75 år

dot
Thor Maarud 1999
Kirkebye Stangjerns Hammer i Maridalen, og historien om resten av Maridalen
Thor Maarud 1999

Fra "Kom til den fagre Maridal", 1972
Den første bosetning, gårdsnavn og eiendomshistorie

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Bygdesamfunnet Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Noen interessante steinøkser fra Maridalen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Jordbruket i Maridalen

Fra "Kom til den fagre Maridal", 1972
Jakt og fiske

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Dyreliv i Oslomarka

Les på bokhylla.no
Maridalen. Vakker og verneverdig. Grøndahl forlag 1989

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Kong Magnus skjenker Maridalen til kirken

Fra årsskrift Maridalens Venner 1974
En praktkanne fra Maridalen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1985
Maleren Johan Chr.C. Dahl (J.C. Dahl, eller I.C. Dahl)

Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
«Udsigt fra Stangjernhammeren over Maridalsvandet» 1837

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1986
Barndomstid i Maridalen i 1930-åra.

Fra årsskrift Maridalens Venner 1978
Første dag på skolen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1985
På skolevei med gråpapir og kullstift

Fra årsskrift Maridalens Venner 1982
Maridalens Rutebiler

dot
Fløtningsdammer i Østre og Vestre Nordmarksvassdrag

Fra årsskrift Maridalens Venner 1972
Litt om tømmerfløting fra 1972

dot
Fra Hans Bull, 1918: Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867–1917
Overføring av vann til Maridalsvannet

Ingeniør Hans Bull, 1918:
Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867–1917

dot
Maridalsregisteret – Viede i Maridalen, Aker, 1735–1901

Maridalsregisteret – Begravelser i Maridalen, Aker, 1735–1904

dot
Maridalsregisteret – Døpte i Maridalen, Aker, 1735–1904

Maridalsregisteret – Konfirmasjoner i Maridalen, Aker, 1735–1835

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1980
Hva matriklene kan fortelle om Maridalen

Da trollsønnen dro på frierføtter

dot
Juger-Krestian og andre maridalsoriginaler

Anne Nitten og andre folk på Kramla (noen ganger kalt Klamra)

dot
Trollsteinen ved kirkeruinen

Da Vaggestensnissen møtte Skarsnissen

dot
Mordet på Turter i Maridalen 28. september 1885

Rivningsplanen fra 1972
Hva blir bevart i Maridalen

dot
Rivningsplanen fra 1974
Hva blir bevart i Maridalen

Maridalens Skiklubb 1897–1920
Maridalen Skiklub

dot
Krigsdrama i Hansekollen

Historien om Skar kruttverk

dot
Flyulykken i Hansakollen

Artikkel av Tomas Øvergaard, 2014
En tysk-jødisk flyktningefamilie i dekning i Maridalen under krigen

dot
Institutt for folkelivsgranskning Universitetet i Oslo. Thora Margrethe Holmen
Kulturminner i Oslomarka 1973
Kulturminner i Oslomarka


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349