Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker


   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker

Markaloven

Jon Gangdal:
DRØMMEN OM MARKA – 100 års kamp for friluftsliv

Denne boken forteller historien om utviklingen av friluftslivet i hovedstaden, en politisk og juridisk heksegryte der det fortsatt brygges til strid. Oslomarka er unik. Ingen andre hovedsteder i verden har ren og fri natur så tett innpå seg. Men dette har ikke kommet av seg selv. I mer enn 100 år har framsynte ildsjeler kjempet for å bevare Oslomarka som natur- og friluftsområde, så det skulle bli lettvint å komme seg "ut av denne kvalmende by".


Opprop til miljøvernminister Erik Solheim:
Marka for alle!
2010-04-23
Markaloven sier at Marka skal være for alle. For å sikre dette må det etableres en forvaltning som er i samsvar med loven.

dot
Hvordan tolke en lov:
Markaloven – hva er Stortingets flertallsvilje?

Det er maktfordelingsprinsippet (statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende) som legges til grunn for forståelsen av alle lovene, også markaloven.

Sammenligning av regjeringens lovproposisjon med Stortingets vedtak:
Markaloven; hva ble endret av Stortinget?

Her kan du sammenligne regjeringens lovproposisjon med Stortingets vedtak i tabellform.


dot
Erik Solheim og markaloven
Statsråd Erik Solheim underslår i et debattinnlegg i Aftenposten 7. desember 2010 at selve lovteksten faktisk ble endret som følge av debatten forut for lovvedtaket. I tillegg endret også Stortinget markaloven reelt gjennom merknader til Regjeringens lovproposisjon.
Bevar Maridalen som ei levende og livskraftig kulturbygd!

Siden vernemotivet er knytta til menneskelig aktivitet, er det en forutsetning at de som forvalter dalens natur- og kulturkvaliteter, får mulighet til å bo og leve der. Paragraf seks i verneforskriftene for Maridalen landskapsvernområde fra 2001 fastslår dette.


dot
Bevar Maridalen som ei levende og livskraftig kulturbygd!
Forsvar verneplanen for Maridalen - mot markaloven
2008-12-20
Maridalens Venner ønsker å bevare og videreutvikle Maridalen som ei levende og livskraftig kulturbygd! Markaloven slik den foreligger, kan hindre dette arbeidet. Artikkel skrevet 20. desember 2008.
Stortingets debatt og vedtak:
Om forholdet mellom naturvernloven (fra 19.06.2009 naturmangfoldloven) og markaloven

dot
Om § 9 i markaloven. Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper
Ble markaloven i realiteten endret av KLD når det gjelder større skiløyper?
Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka, vedtatt av KLD 16.02.15

dot
"Eventyrskog-paragrafen" etter markaloven
Om § 11. Særskilt vern av friluftslivsområder
Verneprosessen etter § 11 i markaloven: Særskilt vern av friluftslivsområder
Om markavernet og vern av "eventyrskoger"

dot
Representantforslag fra Venstre
Debatt i Stortinget 20. oktober 2016: Forslag om at virkeområdet for markaloven utvides
Maridalens Venner i media om markaloven

Her finner dere en oversikt over lenker hvor Maridalens Venner har vært i media om markaloven.


dot
Utdrag fra årsmelding Maridalens Venner 2009 angående markaloven
2010-03-26
Utdrag fra årsmelding Maridalens Venner 2008 angående markaloven
2009-03-26

dot
Utdrag fra årsmelding Maridalens Venner 2007 angående markaloven
2007-12-07
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349