Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Årsmelding
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner

Om Maridalens Venner

Visjon for Maridalens Venner:
Maridalen skal være et KUNNSKAPSSENTER FOR KULTURLANDSSKAP, og ei LEVENDE og LIVSKRAFTIG KULTURBYGD!

dot
Mål for Maridalens Venner 2023

Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen landskapsvernområde: "Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter." Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

  1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
  2. Kulturarrangementer
  3. Årsskrift
  4. Nettsted

Verdigrunnlag, slagord, motto og logo

Her finner du en oversikt over verdigrunnlaget med mere til Maridalens Venner.


dot
Maridalen landskapsvernområde – oppgavene framover:

Fra 70-åras rivningsplan, via 90-åras verneplan, til dagens handlingsplan mot gjengroingen!

(Artikkel fra 2007.)


Restaurering av gamle kulturmarker
Maridalens Venner restaurerer gjengrodde slåttemarker i Maridalen og på Slåttemyra. De gamle kulturmarkene utgjør en viktig kulturhistorisk dokumentasjon og en kulturarv som er like viktig å bevare som gamle bygninger. Gjengroingen av kulturmark truer også mangfoldet av arter. Om lag halvparten av truede og sjeldne arter er knyttet til ulike former for kulturmark.

dot
Styret i Maridalens Venner

Her finner du oversikt over styremedlemmene i Maridalens Vennerdot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349