Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kart

Kart fra Maridalen og Nordmarka

Kart over plasser og gårder i Maridalen
Kart MaridalenHer er et oversiktskart over plasser og gårder i Maridalen.

dot
Kart fra OpenLinkMap.

Ved å klikke på de markerte ringene, kommer det opp lenker der du kan lese om steder i Maridalen. Du kan også søke opp plasser og steder i søkefeltet. Klikk på større kart!


Kart fra 1881

Her kan du velge flybilder fra 1937, 1947, 1971, 1997, 2004, 2008 og 2010.


dot
Kart.finn.no

Ved å klikke på flybildet kan du komme direkte til flybilder og kart fra kart.finn.no.


Satelittbilder og kart fra Google map
Klikk på vis større kart, og reis rundt i Maridalen. Her kan du også se bilder fra Maridalen ved å bruke Google street.

dot
Kart fra Statens kartverk

Ernst Bjerknes: "Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister"
Verdens første skikart fra 1890
Verdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890

Det aller første skikartet for Nordmarka kom ut i 1890. Det ble tegnet av Ernst Bjerknes og regnes som verdens første (eldste) skikart.


dot
Oversikt over de første turkartene for Nordmarka

Her kan du ved å klikke på kartutsnittene laste ned de første turkartene som ble laget i Nordmarka.


Oslo Nordmark, skikart og sommerutgave i 1: 50 000, 1962
Oslo Nordmark skikart 1962.

Oppmålt av Norges geografiske oppmåling 1912–35. Utgitt 1938. Delvis ajourført 1946 og 1962. Skiløyper à jour 1963. Løypene er inntegnet etter oppgave fra "Foreningen til Ski-Idrettens Fremme".

Blåmerkte sommerruter à jour 1964. Rutene er inntegnet etter oppgave fra Oslo og Omegn Turistforening.


dot
Kart fra 1881 og 1887 fra Norges Geografiske Oppmåling (NGO)
Kart NGO 1881

I henholdsvis 1881 og 1887 trykket Norges Geografiske Oppmåling (NGO) to kartblad som også dekket Maridalen: Blad IV og blad VI fra deres "Kristiania Omegn-serie".


Vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986
Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

dot
Oversiktskart over Oslo kommunes skogeiendommer i Aker fra 1925


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349