Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kart
Digitalisert kart over Maridalen

Verneplankartet med klikkbare (med henvisning til artikler på nettsidene) og zoombare polygoner med ulike arealtyper (som ryddet beitemark i hevd, ryddet slåttemark i hevd, fylldyrka mark) og gårder, plasser og tun, samt klikkbare punkter med tidligere gårder, plasser, bygninger, nåværende andre bygninger, andre kulturspor, naturelementer og stedsnavn er nå blitt digitalisert.

Bakgrunnskartet er Statens kartverk, der man zoomer til ønsket målestokk. Klikkbare punkter åpnes automatisk ved innzooming. Kartgrunnlaget er verneplankartet fra 2002 og egne opplysninger. Kartet ligger på en egen sørver.


dot
Kart over plasser og gårder i Maridalen
Kart MaridalenHer er et oversiktskart over plasser og gårder i Maridalen.

Kart fra 1881

Her kan du velge flybilder fra 1937, 1947, 1971, 1997, 2004, 2008 og 2010.


dot
Kart.finn.no

Ved å klikke på flybildet kan du komme direkte til flybilder og kart fra kart.finn.no.


Satelittbilder og kart fra Google map

Klikk på vis større kart, og reis rundt i Maridalen. Her kan du også se bilder fra Maridalen ved å bruke Google street.


dot
Kart fra Statens kartverk

Ernst Bjerknes: "Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister"
Verdens første skikart fra 1890
Verdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890

Det aller første skikartet for Nordmarka kom ut i 1890. Det ble tegnet av Ernst Bjerknes og regnes som verdens første (eldste) skikart.


dot
Oversikt over de første turkartene for Nordmarka

Her kan du ved å klikke på kartutsnittene laste ned de første turkartene som ble laget i Nordmarka.


Oslo Nordmark, skikart og sommerutgave i 1: 50 000, 1962
Oslo Nordmark skikart 1962.

Oppmålt av Norges geografiske oppmåling 1912–35. Utgitt 1938. Delvis ajourført 1946 og 1962. Skiløyper à jour 1963. Løypene er inntegnet etter oppgave fra "Foreningen til Ski-Idrettens Fremme".

Blåmerkte sommerruter à jour 1964. Rutene er inntegnet etter oppgave fra Oslo og Omegn Turistforening.


dot
Kart fra 1881 og 1887 fra Norges Geografiske Oppmåling (NGO)
Kart NGO 1881

I henholdsvis 1881 og 1887 trykket Norges Geografiske Oppmåling (NGO) to kartblad som også dekket Maridalen: Blad IV og blad VI fra deres "Kristiania Omegn-serie".


Vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986
Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

dot
Oversiktskart over Oslo kommunes skogeiendommer i Aker fra 1925


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349