Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Vinterfôrhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie > Historiske ferdselsveier

Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland


Oversikt over nye nettadresser til historiske kart finner du her

Les mer om kart fra Maridalen og Nordmarka her.


Kartverkets historiske arkiv

Søk i historiske kart hos Kartverket her


Turene på UT.no ligger her:

Tur 1 – Et gammelt veifar fra Sander i Maridalen til Bjertnes i Nittedal:
https://ut.no/turforslag/1112330

Tur 2 – "Dragonveien" fra Kjelsås til Hakadal:
https://ut.no/turforslag/1112423/dragonveien-fra-kjelsas-til-hakadal

Tur 3 – Gamle Hadelandsvei fra Årvoll til Stryken:
https://ut.no/turforslag/1112351

Tur 4 – Byveien fra Hammeren til Kongsvangskog:
https://ut.no/turforslag/1112418

Tur 5 – Bygata fra Jevnaker:
https://ut.no/turforslag/1112426/bygata-fra-jevnaker

Årbok Maridalens Venner 2017
Forside Årskrift 2017

Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Forfatter er Ståle Pinslie.


dot
En diskusjon om Gamle Hadelandsvei og Bygata
Historiske ferdselsveier

Tillegg til Årsskrift 2017: Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Utgitt 2021. Av Ståle Pinslie.


Etterskrift juni 2021 om Gamle Hadelandsvei
Etterskrift Gamle Hadelandsvei

Nytt skrift fra Ståle Pinslie, med ny dokumentasjon og nye kart.


dot
Presentasjon og foredrag om historiske ferdselsveier

Oversikt over artikler om historiske ferdselsveier Ståle Pinslie

dot
Bygata og Gamle Hadelandsvei i Årbok Hadeland og Turistforeningen

Nytt etterskrift av Ståle Pinslie
Etterskrift nr. 2, juni 2023, om Gamle Hadelandsvei
Etterskrift juni 2023.

dot
Prøv Kartverkets nye funksjon, ved gradvis legge historiske kart over moderne kart
Historiske kart

Bygata på Kulturminnesøk og Norgeskart friluftsliv

dot
Oversikt over nettadresser til historiske kart


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349