Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra


   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Årbøker

Årbøker for Maridalens Venner

Maridalens Venner har siden 1972 gitt ut innholdsrike årbøker (årsskrifter), ofte som egne temanummer. Disse årbøkene kan du nå laste ned som PDF-filer. Du finner også en oversikt over alle årsskriftene fra 1972 på ISSU.

Årbøkene viser historien til både Maridalen og Maridalens Venner. Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroingen av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen. Vår visjon i dag er at Maridalen skal være et KUNNSKAPSSENTER FOR KULTURLANDSSKAP, og ei LEVENDE og LIVSKRAFTIG KULTURBYGD!

Årbok Maridalens Venner 2024
Årbok 2024

Hyttene til Martin Tranmæl: Golas i Bærumsmarka og Martinhytta i Maridalen. Av Stein Erik Kirkebøen.


Årbok Maridalens Venner 2023
Foto: Christian Fredrik Borg
BØNDER I BY’N. En beretning om Maridalen. Av Stein Erik Kirkebøen

Årbok Maridalens Venner 2022
Årbok 2022. Fugleliv i Maridalen

Les om fuglene i Maridalen. Av Knut-Jørgen Moen.


Etterskrift juni 2021 om Gamle Hadelandsvei
Etterskrift Gamle Hadelandsvei

Nytt skrift fra Ståle Pinslie, med ny dokumentasjon og nye kart.


Årbok Maridalens Venner 2021
Årbok 2021

Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om Skar kruttverk og Skar leir. Skar i fortid, nåtid og framtid. Av Stein Erik Kirkebøen.


En diskusjon om Gamle Hadelandsvei og Bygata
Historiske ferdselsveier

Tillegg til Årsskrift 2017: Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Utgitt 2021. Av Ståle Pinslie.


Årbok Maridalens Venner 2020

Årbok 2020 er "Hytteliv", skrevet av Stein Erik Kirkebøen. I tillegg er det et eksklusivt jubileumsintervju med Ola Elvestuen.


Årbok Maridalens Venner 2019

Nordmarka – en fiskehistorie. Av Lars Nilssen.


Årbok Maridalens Venner 2018
Årsskrift 2018, forside.

Hammeren. Kull, vann og banka jern. Av Stein Erik Kirkebøen.


Årbok Maridalens Venner 2017
Forside Årskrift 2017

Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Forfatter er Ståle Pinslie.


Årbok Maridalens Venner 2016
Årsskrift 2016

Kampen om vannet. Det store vanntjuveriet. Vannveien gjennom Marka. Forfatter: Stein Erik Kirkebøen.


Årbok Maridalens Venner 2015
Årbok 2015

Pollinerende insekter i Maridalen. Forfatter: Lars Ove Hansen. Maridalsspillet 1974–2014. Forfatter: Tomas Øvergaard.


Årbok Maridalens Venner 2014
Article image

Klart? I farta ... Skibakker og skihopping i Maridalen og i verden. Forfatter: Stein Erik Kirkebøen.


Årbok Maridalens Venner 2013
Årskrift 2013. Forside.

Årsskrift 2013 heter: "Maridalen kultur- og natursti. Byantikvarens skilting av kulturminner og landskap i Maridalen".


Årbok Maridalens Venner 2012
Årbok 2012 forside

Årsskriftet for 2012 har som tema markalitteraturens historie: "Markalitteraturen; Fra Asbjørnsen til Grimstad", skrevet av Bjørn Smith-Simonsen.


Årbok Maridalens Venner 2011
Årsskrift 2011

Årsskriftet for 2011 har som tema industrihistoria i Maridalen: "Godseiere og tømmerkjørere – 20 bilder fra bruks- og industrihistorien i Maridalen", skrevet av Dag Brodin.


Årbok Maridalens Venner 2010
Årbok 2010Årsskriftet for 2010 er viet kartlegging av insekter i Maridalen. Forfatter er Lars Ove Hansen.

Årbok Maridalens Venner 2009
Årbok 2009

Årboka for 2009 er "Markafolk" skrevet av Helge Haakenstad. Årets årsskrift er oppfølgeren til "Maridalsfolk" som kom ut i 2001.


Årbok Maridalens Venner 2008
Årbok 2008

Årsskriftet har som tema kultur- og naturstier i Maridalen – fra Brekke til Skjærsjøen og til Øyungen.


Årbok Maridalens Venner 2007
Årsskriftet for 2007 er viet matkultur i Maridalen og Nordmarka – gjennom tidene. Forfatter er Gerd Enger Jacobsen.

Årbok Maridalens Venner 2006
Årbok 2006

Årsskrift for 2006 er viet viser fra Nordmarka. Ansvarlig for innsamling av visene har vært Jørn Simen Øverli.


Årbok Maridalens Venner 2005
Årbok 2005

Årsskriftet for 2005 var "Kirkebyggeren", som er ett av tre Maridalsspill av Carl Fredrik Engelstad. Det er også innholdsrike artikler om Margaretakirka i årboka. Årsskriftet er illustrert med historiske bilder og tegninger.


Årbok Maridalens Venner 2004
Årbok Maridalens Venner 2004

Årbok 2004 er Kirkesølvet, som er ett av tre Maridalsspill av Carl Fredrik Engelstad. Maridalsspillet er 30 år, og det er en oversikt over tidligere spill. Illustrert med historiske bilder.


Årbok Maridalens Venner 2003

Årbok 2003 er Svartedauen, som er ett av tre Maridalsspill av Carl Fredrik Engelstad. Illustrasjoner av Stine Frøystadvåg.


Årbok Maridalens Venner 2002
Årbok 2002

Årboka for 2002 er "Verdifull kulturmark Blankvann, Maridalen og Slåttemyra", av Stein Flatby og Tor Øystein Olsen. Frances Dodman og Målfrid Voll har illustrert med tegninger.


Årbok Maridalens Venner 2001
Forside årboka 2001

Årboka for 2001 er "Maridalsfolk" skrevet av skogforvalter Helge Haakenstad. Forfatteren har intervjuet 14 eldre folk i dalen og skildrer deres liv på en malerisk måte. Tegninger av Målfrid Voll.


Årbok Maridalens Venner 2000
Forside årboka 2000

Årboka for 2000 er "Nordmarkas jordbrukslandskap" skrevet av landskapsarkitekt Merete Gunnes. Årboka bygger på hennes hovedoppgave fra 1997: "Nordmarkas jordbrukslandskap. Historikk – Interesser – Forvaltning". Tegninger av Målfrid Voll og Ann-Else Aalling.


Årbok Maridalens Venner 1999
Forside 1999

Årboka for 1999 er "Vandringer i Nordmarka – mot Maridalen", skrevet av skogforvalter Helge Haakenstad. Tegninger av Målfrid Voll og Ann-Else Aalling.


Årbok Maridalens Venner 1998
Forside 1998

Årboka for 1998 er "Vandringer i Maridalen", skrevet av skogforvalter Helge Haakenstad. Tegninger av Målfrid Voll og Ann-Else Aalling.


Årbok Maridalens Venner 1997
Forside 1997

Årbok for 1997 er "Kulturminner i Maridalen" skrevet av Per G. Nilsen. Tegninger av Frances Dodman.


Årbok Maridalens Venner 1996
Forside 1996

Årboka for 1996 er "Verneplanen for Maridalen". Tegninger av Frances Dodman.


Årbok Maridalens Venner 1995
Forside årbok 1995

Årboka for 1995 er "Plassene i Maridalen og Nordmarka" av Tom Stensaker.


Årbok Maridalens Venner 1994
Forside årbok 1994

Årbok Maridalens Venner 1993
Forside årbok 1993

Årbok Maridalens Venner 1992
Forside årbok 1992

Årbok for 1992 er et jubileumsskrift, da det var 20 år siden Maridalens Venner ga ut sitt første årsskrift. Årsskriftet har artikler fra stort sett alle de foregående år. Nye artikler er om Greveveien, eldre ferdselsveier i Nordmarka, Maridalsspillets historie og om kulturlandskapet i Maridalen.


Årbok Maridalens Venner 1991
Forside årbok 1991

Årbok Maridalens Venner 1990
Forside årbok 1990

Årbok Maridalens Venner 1989
Forside årbok 1989

Årbok Maridalens Venner 1988
Forside årbok 1988

Årsskriftet er viet kampen mot golbaneanlegg i Maridalen. Dessuten er det artikler om Maridalen kapell 100 år, Nes gård og om Sørbråtamyra.


Årbok Maridalens Venner 1987
Forside årbok 1987

I årsskriftet er det artikler om muslinger i Maridalen, innsamling av eventyr, slekta fra Slåttebråtan og om en vandring til Neskroken.


Årbok Maridalens Venner 1986
Forside årbok 1986

Dette årsskriftet har artikler om vern av Maridalen, eventyrfortelling, flyulykken i Hansekollen, barndomstid i Maridalen i 1930-åra og om en vandring fra Neskroken til kapellet.


Årbok Maridalens Venner 1985
Forside årbok 1985

Årbok Maridalens Venner 1984
Forside årbok 1984

Årbok Maridalens Venner 1983
Forside årbok 1983

Årbok for 1983 er et jubileumsskrift, da det var 10 år siden Maridalens Venner ga ut sitt første årsskrift. Jubileumsskriftet oppsummerer arbeidet fra å bekjempe en kommunal rivningsplan til å arbeide for et langsiktig vern av Maridalen.


Årbok Maridalens Venner 1982
Forside 1982

Årbok Maridalens Venner 1980
Forside 1980

Årbok Maridalens Venner 1979
Forside 1979

Årbok Maridalens Venner 1978
Forside 1978

Årbok Maridalens Venner 1977
Forside 1977

Rivningsplanen til Oslo kommune er stoppet, og årskriftet for 1977 har artikler om oppgavene framover, og vern av kulturhistorien. Maridalsspillet har også blitt en tradisjon, med årlige forestillinger.


Årbok Maridalens Venner 1974
Forside 1974

Maridalsspillet hadde sin første forestilling i 1974, og årsskriftet var viet denne begivenheten. Maridalens Venner var også opptatt av å kartlegge landskapskvalitetene i dalen, og stedsnavn ble tatt vare på.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349