Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

      
Dikt

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer

Vandringer til, i, gjennom og fra Maridalen

Her vil du finne forslag til turer til, i, gjennom og fra Maridalen. Etter hvert vil det også legges ut bilder og tegninger.

Artikkel fra Maridalens Venners årsskrift av 1984 ved Sheldon Reinholdt.
På oppdagerferd til Tømte i Mellomkollen

Les Sheldon Reinholdt sin tur fra årsskrift 1986
En vandring til Neskroken fra kapellet

Les Sheldon Reinholdt sin tur fra årsskrift 1987
Langs dyretråkk og ubrukte stier

Utdrag fra Lise Øklands hovedoppgave ved NLH 1987
En reise i Maridalen

Rusletur gjennom Maridalen på 1970-tallet

Fra årbok Maridalens Venner 1992
På jakt etter gjengrodde, eldre ferdselsveier i Marka

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Fra Grinda til Maridalsvannet
Les om Helge Haakenstad sin vandring fra Grinda til Maridalsvannet i 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Dausjøelva
Her kan du lese Helge Haakenstad sin turbeskrivelse fra 1998, mens du følger ham langs Dausjøelva.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Skjærsjøelva
Her kan du vandre langs Skjærsjøelva, i Helge Haakenstad sine fotspor fra 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Gamleveien i Maridalen
Les turbeskrivelsen til Helge Haakenstad fra 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Tømtekleivene
Her beskriver Helge Haakenstad en tur langs Tømtekleivene i 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Øyungslandet
Her beskriver Helge Haakenstad en tur langs Øyungslandet i 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Skarselva
Les Helge Haakenstad sin skildring fra en vandring langs Skarselva i 1998.

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Karlshaugen

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Kollern og Heikampen

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Pershusfjellet

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Skinnskattberget

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Branntjernhøgda

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Ved Kalvsjøen
Følg Helge Haakenstad på hans vandring fra Hakadals Verk mot Kalvsjøen og til Maridalen i 1999.

Fra årbok Maridalens Venner 1999: Vandringer i Nordmarka av Helge Haakenstad
Over Haklomana
Les Helge Haakenstad sin turbeskrivelse fra Elnes stasjon og over Haklomana til Maridalen i 1999.

Fra "En jegers erindringer" av Bernhard Herre, 1849
I Nordmarken

Fra "En jegers erindringer" av Bernhard Herre, 1849
Skogene

Norske folkeeventyr av P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe:
En natt i Nordmarken

Norske folkeeventyr av P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe:
Kvernsagn

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349