Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag

Naturgrunnlaget i Maridalen

Insektrapport 2014
Insektrapport 2014

Elven, H. og Hansen, L.O. 2014. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune V. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 40, 1-113.


dot
Insektrapport 2011
Insektrapport 2011. Forside.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2011.


Insektrapport 2008
Insektrapport 2008

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2008.


dot
Insektrapport 2007
Insektrapport 2007

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2007.


Insektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra

dot
To honor the Norwegian politician Ola Elvestuen
Aphelinus elvestueni

Japoshvili, G., Hansen, L.O. & Sørlibråten, O. 2015.

New records of Aphelinidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway, with additional information on host associations and description of a new species. Norwegian Journal of Entomology 62, 110-116.


dot
Japoshvili, G. & Hansen, L.O. 2014

New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway IV. Norwegian Journal of Entomology 61, 180-185.


Japoshvili, G. & Hansen, L.O. 2013

New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway II. Norwegian Journal of Entomology 60, 68-72.


dot
Budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
Norsk Naturarv inn i statsbudsjettet 2018

Rapport av Øyvind H. Rustan & Cees Bronger
Maridalen; Botanisk undersøkelse av verneverdier

Utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, 1984.


dot
Rødlistekarplanter i Maridalen
Flytegro (Luronium natans). Foto: Tor Øystein Olsen Her er en oversikt over rødlistede karplanter i Maridalen.

Sørbråtmyra

dot
Vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986
Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Geologi i Maridalen
Jettegryte ved Hauger gård; Frances DodmanHer kan du lese en kort innføring i Maridalens geologi.

dot
Bergrunn og løsmasser
Utsnitt fra vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986. Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

Geologi

dot
Brannfeltet i Turtermarka

Muslinger i Maridalen

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1979
Fuglelivet i Maridalen

Åkerrikse (Crex crex) i Maridalen

Dette lydopptaket ble gjort ved Skjerven gård i Maridalen 30. juni 2011 kl 23.59.


dot
Vintererla

Artslister for Maridalen, Slåttemyra, Mellomkollen og Blankvann
Smalmarihånd fra Slåttemyra Foto: Arild AndresenHer er en oversikt over artslister for karplanter i Maridalen, ulike enger i Maridalen, Slåttemyra, Mellomkollen og Blankvannsområdet, og for engene rundt Blankvann.

dot

dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349