Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Martinhytta >  Martinhytta – Dagsavisen

Martinhytta – Dagsavisen

Hyttetur i fellesskapets ånd

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2020/03/26/hyttetur-i-fellesskapets-and/ (26.03.2020)

Av Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen

Utdrag fra artikkelen:

"Martinhytta i Maridalen ble gitt som 70-årsgave til Martin Tranmæl fra Arbeiderbladet, Arbeiderpartiet og LO da han gikk av som redaktør i 1949. Tranmæl, min mest berømte forgjenger i redaktørstolen, var Aps sterke mann i en årrekke og Arbeiderbladets toppsjef fra 1921 til han rømte med regjeringen i 1940 og deretter fra 1945 til 1949.

Ved Martinhytta samlet han politiske venner til diskusjoner, akkurat slik han tidligere hadde gjort ved Tranmælhytta i Bærumsmarka. I Bærumsmarka hadde også Tranmæls gode venn og partikollega Einar Gerhardsen hytta 'Kristi Rolighet'. Den som kjenner sin arbeiderhistorie eller norgeshistorie fra byggingen av velferdsstat og det landet vi fikk etter krigen, vet hvor viktig disse stedene var. Det er ikke få politiske spørsmål som er blitt drøftet ved en peis i ei spartansk hytte langt inne i skauen.

Tranmæl søkte ut av byen til tømmerhogst og et enkelt liv ved hver mulige anledning, og landsfader Gerhardsen rømte på hytta for å tenke i fred da han hadde det som tøffest. 'Gutta på Skauen' er langt mer enn en gjeng motstandsfolk under krigen. Det er på mange måter den norske folkesjela. Vi er alle forent med strikkegenser, termos og utedass.

De siste 30 årene har Martinhytta knapt vært benyttet av dem den skulle komme til gode etter Tranmæls død i 1967, nemlig politisk ungdom i Ap og LO og ansatte i Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen. I stedet har Maridalens Venner på forbilledlig vis tatt vare på det idylliske stedet. Jeg har lest at hytta etter 1990 ble oppfattet som for spartansk til at den kunne brukes til moderne politiske møter."

"Selv om vi akkurat nå har hytteforbud, er det greit å huske at det egentlig er det stikk motsatte av egoisme som gjør at vi nordmenn søker ut i marka når vi vil ha fri eller rømme fra farer som truer. Ved Martinhytta kan man formelig kjenne fellesskapsverdiene i den rene lufta."


Jubileumshesten

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2020/09/03/jubileumshesten/ (03.09.2020)

Av Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen

Utdrag fra artikkelen:

"Sammen med ungene var jeg invitert til Martin Tranmæls hytte i Maridalen. Der ble vi servert kjøttkaker og rullekake av Tor Øystein Olsen, leder for Maridalens Venner. Visstnok var jeg første redaktør på besøk siden Reidar Hirsti, den siste som både fikk og ble fratatt jobben som ansvarlig redaktør i Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen, av Ap.

Hyttas originale eier, Martin Tranmæl, var både redaktør og Aps sterkeste mann i flere tiår den gang partipressen var like selvsagt som den nå er forbi.

Tranmæl skapte store forandringer for mange, men privat holdt han seg til det enkle. Sto i skogkanten og hugget ved, snakket politikk foran peisen og satt ved samme bord som oss, der det sikkert ble spist kjøttkaker, da som nå.

På bordet sto en dalahest som en gang en jubileumsgave til hyttas eier fra Sveriges statsminister Tage Erlander.

Heldige og privilegerte er vi som får videreføre arven."


Instruerte partiet fra redaktørkontoret

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/06/22/instruerte-partiet-fra-redaktorkontoret/ (22.06.2023)

Av Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen

Utdrag fra artikkelen:

"Som en som ledet arbeiderbevegelsen fra redaktørkontoret, så nok ikke min legendariske forgjenger Martin Tranmæl for seg at det skulle føles rart for Dagsavisens sjefredaktør å delta på en sommerfest i Arbeiderpartiet. Men sånn er det blitt!

I flotte omgivelser, på Martinhytta i Maridalen i Oslo, var en stor gjeng fra Arbeiderpartiets partikontor samlet til sommermarkering denne uka. Jeg var invitert for å holde velkomsttale i kraft av min styreplass i stiftelsen som eier Martinhytta. Stedet i Maridalen ble i sin tid gitt til Martin Tranmæl i 70-årsgave fra Arbeiderbladet (dagens Dagsavisen), Arbeiderpartiet og LO, og i dag eies den av en stiftelse bestående av de tre organisasjonene."

"Tranmæl tok for øvrig ikke instruks fra partiet, slik mange kanskje tror. Han ga derimot instruks til partiet og bevegelsen fra sitt redaktørkontor. På den måten var han i praksis arbeiderbevegelsens leder i et par tiår, selv om han aldri ønsket å bli partileder eller statsminister. Veldig mye politikk ble likevel til ved at den først ble lansert i Arbeiderbladets lederspalte. Sånn sett levde Martin Tranmæl ut drømmen til alle redaktører og kommentatorer: Han ble virkelig lyttet til!"

"I våre strategier har vi også tatt med oss Martin Tranmæls råd. Han ledet Arbeiderbladet fra 1921 til 1949 og satt i Arbeiderpartiets sentralstyre helt til 1963, det året han fylte 84 år. I gamle TV-klipp kan vi høre Tranmæl fortelle at han ville tale til folket og ikke om folket. Han ville bære fram de interessene som er til stede i folket, og han sa at handlinger er viktigere enn politisk program."

"Forhåpentlig fortsatt i Tranmæls ånd."


Tekstmeldinger mellom Tor Øystein Olsen, leder av Maridalens Venner og Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen

30.11.2020 fra Tor Øystein Olsen: "Hei, og takk for sist på Martinhytta. Har du fått sett på E-posten jeg sendte deg om Martinhyttas framtid. Hvem eier hytta, og hva vil skje der nå, da det har kommet et kommunalt pålegg om å oppgradere gråvannsanlegget, og Oslo Arbeiderparti er ikke interessert i å bruke bortimot en halv million på dette, og er også usikker på om det er de som eier hytta?"

"Partisekretær Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderparti ringte meg for over én måned siden og videresendte papirene fra Oslo kommune. Jeg snakket da med han to ganger. Siden det har jeg gravd mye for å finne ut om eierskap og det praktiske rundt dette pålegget."

Fra Eirik Hoff Lysholm: "Jeg har ikke sett så nøye på det, men skal ta en litt bedre titt senere i dag. Opptatt i møter nå. Men tror ikke vi har noe eierskap eller ønske om det. Hvis ikke Oslo Ap vil ha den, er vel det ryddigeste at den overføres til dere som jo faktisk har gjort en enestående jobb med å vedlikeholde og ivareta den så bra som dere har gjort. Men hvordan det praktisk løses, aner jeg ikke."

30.07.2022 fra Tor Øystein Olsen: "Arbeiderpartiet, ved Jonas Gar Støre, og LO, ved Peggy Hessen Følsvik, har i brev av 31. juni søkt Stiftelsestilsynet om å oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken', sånn at hytta kan overføres til Arbeiderpartiet, for at hytta kan selges så raskt som mulig. Inntektene av salget skal gå til Arbeiderpartiet. Samtidig har Arbeiderpartiet sentralt, ved assisterende partisekretær Mari Aaby West, 1. juli kontaktet Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å se på muligheter for å innløse festetomta som Martinhytta står på. Maridalens Venner har siden 1991 aktivt brukt hytta, og har siden 1998 tatt hele det økonomiske ansvaret for å forvalte og vedlikeholde hytta på en forhåpentligvis forsvarlig måte. Bare i 2022 har vi, takket være en velvillig økonomisk sponsor, fått byttet ut hele det elektriske anlegget, etter pålegg fra Eltilsynet, og også installert godkjent forbrenningsdo, en samlet investering på kr 180 000."

Fra Eirik Hoff Lysholm: "Jeg kjenner til de juridiske vurderingene som er hentet inn, men har ikke deltatt i noen møter om dette ennå. Antar det vil komme innkalling til noe etter hvert. Slik jeg forstår det, er det uansett riktig å søke oppløsing så lenge stiftelsens formål er gått ut på dato. Deretter er det Stiftelsestilsynet som bestemmer hvem som skal representere interessene og hva som kan gjøres innenfor rammene av hva som formelt er riktig."

Fra Tor Øystein Olsen: "Fint. Spørsmålet er: Hva er målet med forvaltningen av hytta og hvordan gjør vi det rent praktisk? Det ideelle hadde vært at stiftelsen oppløses, og at hytta overføres til Oslo kommune vederlagsfritt, siden Oslo kommune er eier av tomta, og har forkjøpsrett til hytta. Så kan Maridalens Venner inngå en leieavtale, på linje med avtalen Naturvernforbundet har på Sognsvann, og der man kommer til enighet om fordeling av kostnader vedrørende nødvendige investeringer."

"Min kommentar: Martinhytta er etter min oppfatning, den viktigste hytta som er bygd etter 1945, politisk og kulturhistorisk, og er dermed av stor nasjonal betydning som kulturminne. Byantikvaren vedtok i fjor å føre opp hytta – med inventar – på Gul liste. Hytta ble i tillegg ført inn i Byantikvarens fredningsstrategi. Martinhytta er eneste gjenværende bygning (bortsett fra den første hytta til Martin Tranmæl fra før krigen, i Bærumsmarka, men den er lite kjent) etter en av de mest betydningsfulle politikere i forrige århundre, MartinTranmæl. Ved et slikt salg signaliserer leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, som også er statsminister, at han er lite interessert i å ta vare på arbeiderbevegelsens kulturminner av nasjonal betydning spesielt, og dermed arbeiderbevegelsens historie, og å ta vare på nasjonalt verneverdige kulturminner generelt."

04.08.2022 fra Eirik Hoff Lysholm: "Hei og takk for alt du har sendt over. Fikk sett på det nå, og det er nyttig informasjon til eventuelle møter med LO og Ap, dersom det blir aktuelt. Vil jo tenke at det viktigste er å oppfylle stifters intensjon og ønsker, og da er det fint å ha lest de gamle dokumentene som du lenker til på nettsiden. Mener også at det er riktig å få dette inn i ryddige former. Siden stiftelsen ikke har vært aktiv og hytta heller ikke har vært brukt iht stiftelsens formål på sikkert over 30 år, mener jeg at det er klokt å få ryddet opp i det formelle. Hva som så skjer, må jo da bli opp til et nytt styre eller den løsningen som Stiftelsestilsynet beslutter. Sånn sett har vel kravet vedrørende utslipp, ført til en prosess som kanskje burde ha vært gjort for lenge siden. Og så håper jeg at både hytta og arven etter Martin Tranmæl vil kunne videreføres på en måte som gjør at han ikke blir glemt for nye generasjoner."

04.09.2022 fra Tor Øystein Olsen: "Jeg regner med at du har fått med denne: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EL75Meksn9NiinShVa2DDiamDvbNTAq9DV5heyCGxfr44RDb2C39UTLLeDkKmifnl&id=565830360

Fra Eirik Hoff Lysholm: "Nei, har ikke sett det. Først av alt: Du/dere har gjort en fantastisk jobb med å passe på hytta (som jeg også har sagt til deg før), men så har dere jo også hatt gleden av å ha hatt den til fri disposisjon i alle disse årene. Sånn sett vil jeg håpe at det har vært et lykkelig bytteforhold! Når det er sagt, skjønner jeg ikke hvorfor det er så negativt at det formelle rundt stiftelse, eierskap og ansvar tas tak i. Det burde sikkert ha vært gjort for lenge siden. Hvis målet er at hytta skal kunne brukes av arbeiderbevegelsen og partiet iht intensjonen og stiftelsens formål eller at den ab historiske grunner skal være lettere tilgjengelig for allmennheten enn den har vært, vil jeg mene at det er nødvendig å rydde opp i det formelle først og deretter undersøke hva som er mulighetene. Hvem som skal eie hytta og hva slags krav som stilles til en eier, er i mine øyne det som avgjør svarene på alle spørsmålene som det nå gjøres forsøk på å mobilisere til kamp rundt. Og disse svarene vil først komme i løpet av en prosess som knapt har startet. Jeg har ennå ikke vært i noen møter om dette."

Fra Tor Øystein Olsen: "Hei. Jeg er enig i alt du skriver, men det vi reagerer på, er prosessen rundt oppheving av stiftelsen, og at hytta skal selges på det åpne marked, der Arbeiderpartiet først ønsker å løse ut festetomta, uten at det har vært noen kontakt, eller dialog med oss, som tross alt har tatt vare på hytta, og betalt alle utgiftene, siden 1998. Og nå har vi fått e-post fra assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet sentralt, om utkastelse, 23. september."

"Ellers er det påfallende at i notatet fra Arbeiderpartiet til Samarbeidskomiteen, så er ikke de kulturhistoriske kvalitetene vedrørende hytta nevnt med et eneste ord, og dermed ikke verdien som et nasjonalt verneverdig kulturminne. Det er da heller ikke nevnt at Byantikvaren har ført opp hytta på Gul liste i 2021, og ikke at hytta ligger i Maridalen landskapsvernområde. Det er kun nytteverdien til Arbeiderpartiet i dag som er drøftet, og hvordan få opphevet stiftelsen, for å selge hytta så snart som mulig, der inntekta skal kun gå til Arbeiderpartiet. Da vil Martinhytta gå ut av historien."


Samleside:
Hyttene til Martin Tranmæl: Golas (Tranmælhytta i Bærumsmarka) og Martinhytta i Maridalen


Les om "Martinhytta i Kroken".

Les om Martinhytta etter 1991

Les om Martinhytta – tidslinje

Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Martinhytta – mediedekning

Martinhytta på Facebook

Brev fra Gudmund Hernes til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Hyttene til Martin Tranmæl

Hva Haakon Lie, Aksel Zachariassen og Einar Gerhardsen skriver om hyttene til Martin Tranmæl

Hadde Martin Tranmæl orket politikken uten Nordmarka?

Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349