Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
         
Skjøtselsoner
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen >  Verneplankartet

Verneplankartet

Her kan du se verneplankartet som følger vedlagt forvaltningsplanen, og du får også muligheten til å se kartet i 100% størrelse. Bruk musemarkøren og klikk på skjøtselsonene og andre konkretiseringer av forvaltningsplanen. Et nytt vindu åpnes, og du kan lese om foreslåtte tiltak (for å fremme verneformålet) innenfor landskapsvernområdet.

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. Maridalens Venner var med og snudde en kommunal rivningsplan, til å få utarbeidet en statlig verneplan. Dagens og framtidas utfordring er hvordan vi skal få realisert innholdet i verneplanen? Vi har derfor utviklet oss fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet og i dag jobbe for en konkret og forpliktende handlingsplan mot gjengroingen og andre tiltak for å fremme formålet med vernet.

Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er å legge ut forvaltningsplanen og verneplankartet på nettet. Dermed får dere mulighet til å se hva som er de framtidige arbeidsoppgavene for Maridalen!

Nedenfor finnes en liten versjon av verneplankartet, men her kan du se og evt laste ned en fullversjon av verneplankartet.

På fullversjonen av verneplankartet kan du la musemarkøren gli over kartet. Klikk på skjøtselsonene, andre konkretiseringer av forvaltningsplanen, samt gårder og plasser som blir markert. En ny side med forklaringer åpnes i et nytt vindu. Lukk dette vinduet når du vil tilbake til kartet. På det lille kartet nedenfor, kan du også klikke på skjøtselsonene i grove trekk, og forklaringer åpnes i et nytt vindu. Lykke til!

Fargeforklaringer til kartet: De gule områdene er dagens dyrka mark, mørkegrønne felter er områder som krever spesiell skjøtsel, de lysegrønne arealene er slåtteenger som skal restaureres og årlig pleies, de røde områdene er beitemark som skal ryddes og beites, og flerfarget felt ved Hammeren er tilplantet (og delvis avskoget) dyrkamark som skal tilbakeføres. De ufargede arealene i lisidene mot selve Maridalen er skogbruksområder. Vann, elver, bekker og dammer er markert med blått. Her kan du lese om skjøtselssonene.

 

Verneplankart Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Områder som skjøttes spesielt Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Tidligere dyrka mark

  application/octet-streamVerneplankartet i fullversjon 150 DPI
application/pdfVerneplankart.pdf 300 DPI
text/htmlGå til digitalisert kart over Maridalen her.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349