Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Plantefelt som bør ryddes
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Plantefelt som bør ryddes

"Dette omfatter dyrka mark og beiter som er tilplantet med trær for skogproduksjon."

"Det er ønskelig at noen arealer hvor det kan dokumenteres at dyrka mark og beite er tilplantet, på sikt ryddes og tilbakeføres til tidligere bruk, eller gis en mer åpen karakter. På kartet vises noen slike arealer med skrå skravur.

Området ved Svingen, som er hogd, bør holdes åpent, eventuelt ved beite, slått eller oppdyrking.

Forvaltningsmyndigheten vil ta opp en diskusjon med grunneier og berørte myndigheter om slike tiltak."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349