Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styremøtereferat
      
Årsmelding
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Styret >  Styret i Maridalens Venner

Styret i Maridalens Venner

Her finner du oversikt over styremedlemmene i Maridalens Venner

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallvn. 67
2742 Grua

Kasserer Thor Furuholmen
Fridtjof Nansens Vei 24 A
0369 Oslo

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
0890 Oslo

Styremedlem Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo

Styremedlem Per Skorge
Maridalsveien 500
0890 Oslo

dot

Varamedlem
Representant for Maridalsspillet

Varamedlem Alv Reidar Dale
Edvard Griegs allé 12
0479 Oslo

Varamedlem Thor Amlie
Glads vei 17
0489 Oslo


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349