Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Årsmelding
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner >  Verdigrunnlag, slagord, motto og logo

Verdigrunnlag, slagord, motto og logo

Her finner du en oversikt over verdigrunnlaget med mere til Maridalens Venner.

Verdigrunnlaget til Maridalens Venner er at dalens innbyggere – og særlig bøndene – må være helt sentrale i forvaltningen av vernekvalitetene i Maridalen. (Vi ønsker aktive og engasjerte bønder som har et "eierskapsforhold" til gården sin.)

Slagordet for Maridalen er: "Kom til den fagre Maridalen!" (Fra Henrik Wergeland)

Mottoet for Maridalens Venner er: "Ingen jobb er utført før den fysisk er gjort – på rett måte, på rett sted og på rett tidspunkt!" (Utredninger, planlegginger og prat er meningsløst dersom det ikke fører til endelige resultater ...)

Logoen til Maridalens Venner: Tegning av Kirkeruinen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349