Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag >  Fuglelivet i Maridalen
Fra årsskrift Maridalens Venner 1979

Fuglelivet i Maridalen

Av Kjell S. Gulbrandsen, fra årsskrift Maridalens Venner 1979.

Alle fugler stiller visse krav til et område for at de skal slå seg til der. Helt nødvendig er det at de finner nok og riktig mat, skjulesteder, hekkesteder og sangposter. Naturen er så viselig innrettet at hver enkelt art har sine helt eller nokså spesielle krav til akkurat det området hvor den skal føle seg hjemme. På den måte finner hver art frem til et oftest geografisk sterkt begrenset territorium, som den forsvarer ovenfor inntrengere av samme art, men som regel ikke overfor ubeslektete arter. Slik blir det plass til et utrolig høyt antall fuglepar innenfor et lite område. Jo mer variert terrenget er med hensyn til tre- og krattvegetasjon, fuktighet, uberørthet osv., jo flere par av flere forskjellige arter får plass innen området. Følgelig er det klart at et stort geografisk område vil romme flere par og forskjellige arter enn et lite område. Maridalen er sånn sett et forholdsvis stort område som byr på muligheter for fugler som foretrekker granskog, blandingsskog, åkerland, englandskap, åpne sjøer og elver, mindre bekker, nærhet til kulturlandskapet eller usjenerthet. Faktisk også et aldri så lite måkeskjær i sjøen.

De fleste av oss legger sikkert ikke merke til det i all vår oppjagete travelhet til og fra, men dalen er mer eller mindre bestandig tilholdssted for en lang rekke fugler. Ta en titt i artslisten som kommer lenger ut i artikkelen, og titt så litt nøyere etter neste gang du ser "noen små grå nøster" borti buskaset. Det er slett ikke bare spurv som rører seg i nærheten av husene.

Nå må jeg med en gang få si at ingen må gjøre seg forhåpninger om å se alle eller en del av de fuglene jeg har listet opp, sånn på en søndags formiddag. Flere av artene er bare sett en gang – og kanskje for mange år siden, som vandrefalken. Andre igjen er vanlige hekkefugler hvert år og kjente og kjære for de fleste. Mange passerer bare dalen på trekk vår og høst, mens noen lever så bortgjemt og stillferdig at de er nærmest håpløse å oppdage med mindre du virkelig prøver!

Jeg synes det viktigste er at de som bor i, bruker og er glad i Maridalen vet om at det utfolder seg et meget rikt liv i den tilsynelatende nokså "daue" bygda ved drikkevannet. Sakens kjerne ligger nok heller i vår måte å betrakte naturen på, vår måte å "unngå" naturen på. Vi er så å si midt i den, men ser den likevel ikke. Men heldigvis skal det ikke så mye til for at "dagen skal bli din". Synet av en fiskeørn som styrt-stuper lukt ned i det klare vannet og plasker seg opp med en brasme i klørne, henger nok igjen på netthinnen en tid hos den som er så heldig (eller tålmodig) å få oppleve det. Jeg har selv sett det fra tilskuerplass under Maridalsspillet!

Dette å vite at dalen er hjemsted og rasteplass for så mange forskjellige fugler, som de fleste av oss aldri har hørt eller husker navnet på, er med på å styrke tanken om bevaring, vern av dalen med bebyggelse og innbyggere både med og uten fjær på kroppen. Vi har så lett for å si at før, ja, før, da var det virkelig liv i skauen her omkring! Men, akk, i dag er det så lite igjen at det lille som er bryr jeg meg ikke noe om. Det er så lett å reise andre steder.

Men slik er det ikke. Maridalen kan by på en lang rekke fugleopplevelser for den som har tid og lyst. Velkommen!!

FUGLER SOM ER REGISTRERT I MARIDALEN PR. 1980. TOTALT 128 ARTER.

Storlom
Storskarv
Gråhegre
Canadagås
Hvitkinngås
Knoppsvane
Sangsvane
Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Stjertand
Skjeand
Toppand
Svartand
Kvinand
Siland
Laksand
Fiskeørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Vandrefalk
Tårnfalk
Jerpe
Orrfugl
Storfugl
Fasan
Trane
Vipe
Rødstilk
Strandsnipe
Rugde
Enkeltbekkasin
Hettemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Fiskemåke
Makrellterne
Ringdue
Skogdue
Tamdue
Tyrkerdue
Gjøk
Hornugle
Perleugle
Spurvugle
Kattugle
Tårnseiler
Hærfugl
Vendehals
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Gråspett
Dvergspett
Tretåspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Tonskate
Varsler
Stær
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Gresshoppesanger
Gulsanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger
Møller
Løvsanger
Gransanger
Bøksanger
Fuglekonge
Hagefluesnapper
Gråfluesnapper
Buskskvett
Steinskvett
Rødstjert
Rødstrupe
Blåstrupe
Gråtrost
Ringtrost
Svarttrost
Rødvingetrost
Måltrost
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Stillits
Bergirisk
Tornirisk
Gråsisik
Konglebit
Furukorsnebb
Grankorsnebb
Dompap
Gulspurv
Hortulan
Sivspurv
Snøspurv

Til slutt må jeg få takke de som har bidratt med opplysninger om fuglene. Disse er Viggo Ree, Per-Gøran Bentz, Jarle Mæhlum og Øystein Pettersen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349