Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1995

Årsmelding Maridalens Venner 1995

1. Styret 1995
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenveien 66
0487 Oslo
Kasserer Ronny Melle
Sørbråtvn. 23
0891 Oslo
Sekretær Øivind Øiestad
Nedre Stabburvn. 68
0873 Oslo
Styremedlem Sten Yngve Solberg
Ammerudgrenda 172
0960 Oslo
Styremedlem Reidar Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
Styremedlem Olav Bergenhus Bakken
Greveveien 40
0891 Oslo
Styremedlem Jens Erik Skjerven
Lofotgt. 1
0458 Oslo
Varamedlem Hanne Berg
Løvenskioldsgt. 198
0260 Oslo
Varamedlem Morten Kjeldsen
Bennechesgt. 2
0169 Oslo
Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksvn. 10
0890 Oslo
Varamedlem Grethe Wiens
Nordbergvn. 25
0875 Oslo

2. Andre tillitsverv
Revisor for Maridalens Venner er Britt Brodin og Ingvar Hestdalen.
Valgkomiteen består av Ivar Bakke, Anne Hestdalen og Johan Stang.

3. Hovedoppgaver for foreningen dette år
Naturvernåret 1995 ble markert gjennom store fellesarrangementer 21. mai - Tur Greveveien - Ankerveien og Blomsterengtur Blankvannsområdet 18. Juni.
Kirkens 1000-års jubileum ble feiret 2. pinsedag på Kirkeruinen.
Olsokstevne på ruinen er også blitt en tradisjon.

4. Styret
Det er avholdt 6 styremøter dette året.

5. Maridalsspillet
Spellaget i BUL framførte et utdrag av Kirkebyggeren av Carl Fredrik Engelstad 2. pinsedag og på Olsok. Instruktør var Edvard Myska. Statister og hester fra dalen deltok.

6. Naturvernåret 1995
Bevaring av biologisk mangfold og allemannsretten
a) Greveveien - Ankerveien 21. mai
Oslo og Omegn Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Maridalens Venner, Bærumsmarkas Venner, Akershus Bondelag og Norges KFUK-speidere gikk sammen om en felles tur langs Greveveien og Ankerveien.
Tor Øystein Olsen og Olav Bergenhus guidet henholdsvis fra Hakadal Verk og fra Sandermosen stasjon og til Hammeren.
Tor Øystein Olsen markedsførte arrangementet gjennom en helside i Aftenposten fredagen før.
b) Blomsterengtur Blankvannsområdet 18. juni
Akershus Bondelag, Skiforeningen, Oslo og Omegn Turistforening, Fylkesmannens miljøavdeling og Maridalens Venner viste de flotte blomsterengene på Blankvannsbråten, Slakteren og Svartor i øsende regnvær. Turleder var Tor Øystein Olsen.

7. Kirkens 1000-års jubileum 2.pinsedag
Vestre Aker prosti, Maridalen Menighetsråd og Maridalens Venner samarbeidet igjen om en flott markering av 2. pinsedag. Det var jubileumsgudstjeneste med nattverd der Berge Furre var predikant.
Blåsere fra Oslo Filharmoniske Orkester sammen ved Vestre Aker kirkekor under ledelse av Karsten Ærø.
Spellaget i BUL framførte utdrag av Kirkebyggeren av Carl Fredrik Engelstad.
KulturPUNKTET Sandermosen stasjon serverte og Tor Øystein Olsen ledet rusletur forbi Øvre Kirkeby mot Greveveien til Maridalen kapell og Ødegården.
600 deltok på jubileet.
Akersposten lagde en helside før og etter pinsa.

8. O1sok
Olsokstevne på Kirkeruinen er blitt en tradisjon med røtter fra 30-åra. I år samarbeidet Nordberg og Maridalen menigheter, Aker og Oslo Bondelag, Spellaget i BUL og Maridalens Venner.
Vi kombinerte folkelig kultur med folkeopplysning og gudstjeneste.
Det var presentasjon av folkeinstrumenter, allsang, trekkspill og raking av slåtteenga. Dette ble ledet av Hans Petter Hansen og Ole Svendsen.
Sogneprest Jørgen Karlsen ledet gudstjenesten.
Sandermosen stasjon serverte og Spellaget i BUL framførte utdrag av Kirkebyggeren.
Tor Øystein Olsen fortalte om biologisk mangfold i kulturbetinga natur.
Ivar Bakke fra Skjerven gård stilte med hester og høyvogn og ledet rakingen av den nyslåtte enga. 350 deltok.
Aftenposten presenterte Maridalsspillet på førstesida før Olsok og Arbeiderbladet viet både baksida i bilaget og hovedavisa til Maridalens Venner og Sandermosen stasjon før Olsok. Akersposten hadde fint fargebildeoppslag på førstesida før Olsok.

9. Tur langs gamle Nordmarksvei til Kikutstua 16-17. september
Kikutstua og Maridalens Venner samarbeidet om en rusletur langs gamle ferdselsveier fra Maridalen skole via Kamphaug, Gåslungen, nyoppdaget gammel vei over Myrtjernhøgda til Kikutstua m/middag og overnatting. Søndag gikk turen via Fyllingen gård over Glåmene mot Blankvannsbråten til Frognersetra. 24 deltok til Kikut og vi brukte verdens eldste skikart fra 1890 som veiviser. Tor Øystein Olsen ledet turen.

10. Samarbeid med offentlige institusjoner
Maridalens Venner legger vekt på å ha et godt samarbeid med Skogvesenet, Byantikvaren, Miljøetaten, Vannverket, Fylkesmannens miljøavdeling, Byrådsavdelingene for kultur og byutvikling og miljø og samferdsel. Vi har vært i fellesmøter hos Byantikvaren og i Martinhytta, befaringer med Byantikvaren i Maridalen og med Fylkesmannens miljøavdeling på Slåttemyra.

11. Skjøtsel i dalen
Maridalens Venner har tatt ansvar for å slå, rydde og rake tre områder i dalen. Låkeberget ble slått fra 3. juli. Blomsterbildet i enga er i ferd med å nærme seg ei fullgod blomstereng, særlig om forsommeren. Enga er blitt ryddet og slått siden 1993. Den har vært gjengrodd siden 1967.
Området rundt Kirkeruinen ble slått i forbindelse med Olsok for tredje år på rad. Den er i ferd med å bli ei landskjent perle av en eng! NRK og flere reklamefilmgrupper har filmet enga. Enga har et utrolig fargespill som endrer seg vakkert fra uke til uke fra april til oktober. Det verna kulturminnet opplever en helhet og vi venter bare spent på at Skogvesenet skal fjerne den skjemmende granskogen mot vannet.
Engene rundt Maridalen kapell ble ryddet og slått for første gang i år. 1. slått var fra 26. juni og 2. slått fra 24. august. Vi er spente på resultatet neste vår og sommer!
Ellers har kulturlandskapsgruppa hos Naturvernforbundet etter initiativ fra Maridalens Venner tatt tilsvarende ansvar for gjengrodd beitemark bak Øvre Kirkeby.
Skogvesenet har fjernet tilplantet granskog flere steder i dalen. Vi ser fram til beitende dyr på disse områdene til neste sommer?!

12. Martinhytta
25. april fikk Maridalens Venner nøkkel til Martin Tranmæls hytte bak Vaggestein gård i Maridalen. Vi har skrevet kontrakt med Oslo Arbeiderparti. Alle styremøtene og fellesmøtene med andre organisasjoner og det offentlige er på hytta.

Vi ønsker at hytta skal være «Martin Tranmæls hytte» og ønsker å verne om hans kulturelle spor i dalen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349