Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1996

Årsmelding Maridalens Venner 1996

1. Styret 1996
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenveien 66
0487 Oslo
Kasserer Lars Flugsrud
Gamle Maridalsveien 86
0890 Oslo
Sekretær Øivind Øiestad
Nedre Stabbursvei 6 b
0873 Oslo
Styremedlem Per Ersdal
Skaugveien 47
1911 Flateby
Styremedlem Reidar Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
Styremedlem Olav Bergenhus
Bakken
Greveveien 40
0891 Oslo
Styremedlem Jens Erik Skjerven
Frysjaveien 23
0883 Oslo
Varamedlem John Eirik Telle
Nes gård
Greveveien 20
0891 Oslo
Varamedlem Geir Erik Berge
Havnabakken 18b
0874 Oslo
Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksveien 10
0890 Oslo
Varamedlem Grethe Wiens
Nordbergveien 25
0875 Oslo

2. Andre tillitsverv
Revisorer er Britt Brodin og Ingvar Hestdalen.
Valgkomiteen: Ivar Bakke, Anne Hestdalen, Johan L. Stang.

3. Hovedoppgaver for foreningen dette år
Vi er medarrangører i tre store fellesarrangementer: 2. pinsedag, Olsok og blomsterengtur. Dessuten kom endelig verneplanen for Maridalen i oktober. Aktiv skjøtsel av utvalgte områder er et evigvarende prosjekt.

4. Styret
Det er avholdt 5 styremøter i perioden.

5. Maridalsspillet
Spellaget i BUL framførte et sammendrag av Svartedauen av Carl Fredrik Engelstad 2.pinsedag og på Olsok. Instruktør var Odd Christian Hagen. Statister og hester fra dalen deltok.

6. 2. pinsedag
Vestre Aker prosti, Maridalens menighetsråd, Maridalens Venner, Aker og Oslo Bondelag, Spellaget i BUL samarbeidet om et flott kulturarrangement på kirkeruinen. Det var gudstjeneste med nattverd ledet av prost Jan Otto Kvalheim. Spellaget i BUL framførte sammendrag av Svartedauen. Kulturpunktet Sandermosen stasjon serverte og Tor Øystein Olsen ledet rusletur via Lautabekken, kapellet og Kirkeby for å se på skjøtsel av gammel kulturmark.
300 deltok i vekslende vær fra sol til haglbyger.
Akersposten lagde fin midtsidereportasje og Arbeiderbladet en helside.

7. Blomsterengtur
Oslo og Omegn Turistforening, Spellaget i BUL, Løvenskiold Vækerø AS, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Akershus Bondelag, Maridalens Venner og Skiforeningen viste igjen de flotte blomsterengene i Blankvannsområdet i fint vær.
Tor Øystein Olsen ledet turen. Spellaget i BUL framførte Prøysentekster på Blankvannsbråten. 150 deltok. NRKs naturredaksjon filmet arrangementet.

8. Olsok
Olsokstevnet i år besto bl.a. av folkelig kultur i form av allsang, folkemusikkinstrumenter, slått og raking av enga rundt ruinen. Dette ble ledet av Ole Svendsen og Hans Petter Hansen. KulturPUNKTET Sandermosen stasjon serverte rømmegrøt. Sokneprest Sverre Smedbye ledet gudstjenesten. Tor Øystein Olsen orienterte om kommende verneplan for Maridalen. Spellaget i BUL framførte sammendrag av “Svartedauen”. Ivar Bakke fra Skjerven gård stilte med hester og høyvogn og ledet slåtten og rakingen av enga.
500 var tilstede. Østlandssendinga hadde et lengre intervju samme morgen. Arbeiderbladet markedsførte Olsok på baksiden og Aftenposten hadde en 4 spalter. NRKs naturredaksjon filmet arrangementet til ”Maridalsfilmen”

9. Skjøtsel i dalen
Slått og raking i tre utvalgte områder også i år. Enga på Låkeberget ble utvidet med rydding av trær/busker og slått mot øst. Tynning av bjørk på tangen. Resten ble slått fjerde år på rad. NRKs naturredaksjon har filmet enga i fint forsommerflor og Aftenposten viste et bilde herfra i sin blomsterengreportasje.
Enga rundt kirkeruinen ble som vanlig slått i forbindelse med Olsok for fjerde gang. Området rundt kapellet ble slått andre år på rad. Den vil bli en flott bjørkelund som vil omkranse kapellet i dalen. Slåtten ble noe oppstykket og kom sent i gang i år. Slutt slått Låkeberget 30.8 og kapellet 14.9.
Våtmarka i Lautabekkens utløp vil bli neste prosjekt. Forhåpentligvis vil ryddingen av trær allerede starte til våren. Her må en vente på startsignal fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Vi har fått kr. 15.000.- i støtte fra DN for aktiv skjøtsel.

10. Verneplanen
Endelig er den her. Årsskriftet vil i sin helhet trykke verneplanen. Høringsfrist er 1. januar 1997.

11. Martinhytta
Det gode samarbeidet med Oslo Arbeiderparti og Einar Linderud fortsetter. Alle våre møter og flere arrangementer er på hytta.

12. NRK 1 lager film om Maridalen
Naturredaksjonen lager ”Ut i naturen” fra Maridalen. Den blir visstnok vist høsten -97. I tillegg vil kulturavdelingen vise en serie med natur/kultur fra Oslo der bl.a. blomsterengen rundt Blankvann blir presentert.

13. Pressedekning
Årsskrift 1995 fikk omtale i Aftenposten 17.11.95 og foreningens 25-årsjubileum fikk fint oppslag i morgenutgavens personalia 28. november. Arbeiderbladet brukte helside bak på det samme. Akersposten markerte dagen over begge midtsidene 29.11. Arbeiderbladet ga 2.pinsedag en helside 28. mai 1996, mens Akersposten brukte midtsidene på det samme. Akersposten hadde en helside 21. juni til blomsterengtur. Arbeiderbladet markedsførte Olsok hele baksiden 27. juli. Aftenposten lagde en flott helside om blomsterengene rundt Blankvann søndag 14. juli. Bondebladet om det samme 7. august. Arbeiderbladet startet en lang presseomtale med to sider om turkulturen i Oslo i dramatisk endring, 23. september. Det ble fulgt opp med direkte debatt i dagsnytt atten P2, intervju Radio Nova, Radio 1 og Norgesglasset på P1. Aftenposten hengte seg på med midtsider i fredagsutgavene både 4. oktober og 11. oktober. Verneplanen fikk fin førsteside og hele baksiden i Aftenposten morgen 14. oktober.

14. Andre arrangementer
26. februar tok Maridalens Venner, Maridalen Vel, Maridalen skole og Aker og Oslo Bondelag initiativ til et informasjonsutvekslingsmøte om Maridalen på Maridalen skole der landbruksdepartementet, byantikvaren. fylkesmannens miljøvernavdeling, skogvesenet og Norges Bondelag også deltok.
30. mai. Landskonferanse i friluftsrådene i Norge med tur i Maridalen, Martinhytta og Mellomkollen.
11. juni. Skogdag i regi av OOF der Maridalens Venner guidet inn til Sølvvika i Helgeren.
24. august. Markadag på Finnerud med Åse Kleveland. Tor Øystein Olsen holdt hovedtalen i øsende regn.
22. september. Landskonferanse for BIO med guidet tur av Maridalens Venner i Maridalen.
23. september. NSB, byantikvaren, Maridalens Vel, Markautvalget, KulturPUNKTET Sandermosen stasjon og Maridalens Venner diskuterte Sandermosens framtid. Vi ble enige i at kulturpunktet må videreutvikles og Tore Frisell Haagensen får en kontrakt av NSB.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349