Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven


   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Jordbrukspolitikk >  Urealistisk om landbruk
Bergens Tidende 12. november 2013

Urealistisk om landbruk

Av Svenn Arne Lie

Reidar Almås (BT 03.11.) og Ivar Gaasland (BT 05.11.) representerer motpoler i landbruksdebatten. Almås er systemlojal ovenfor avtaleinstituttet og jordbrukspolitikken som der føres. Gaasland kan snart feire 20-årsjubileum for å ha foreslått den samme løsningen på samtlige prioriteringsdilemma: Fjerne handelshindringer.

Måten virkeligheten beskrives på, legger grunnlaget for hvilke løsninger som foreslås. Rådene til Listhaug om å «lytte til embetsverket» og omfavne avtaleinstituttet (Almås), eller å fjerne handelshindringer og lage et statssubsidiert fantasijordbruk (Gaasland), overser hva som er realitetene i jordbruket.

Produksjonskostnadene er om lag én milliard kroner høyere enn markedsinntektene, dette er før bonden tar seg betalt for det arbeidet han/hun utfører. Gjennomsnittlig arbeidsinntekt pr. årsverk i jordbruket er om lag 180.000 kroner, og bonden mottar mer i tilskudd enn han/hun har i inntekt. Gjelden i sektoren er nå mer enn 50 milliarder kroner, omtrent 1,5 ganger omsetning.

At jordbruket er detaljstyrt av staten, betyr ikke at jordbrukspolitikken er et resultat av folkevalgt styring. Tvert imot. De mest betydningsfulle drivkreftene i jordbrukspolitikken utformes, iverksettes og legitimeres av bøndenes egne faglag og embetsverket i Landbruksdepartementet, gjennom jordbruksforhandlingene.

Så forskjellige Almås og Gaasland enn fremstår, så har de noen fellestrekk: Ingen av dem gir en realistisk beskrivelse av situasjonen i jordbruket, ei heller forklarer de sammenhenger i jordbrukspolitikken eller synliggjør drivkrefter i jordbruksforhandlingsinstituttet. Deres jordbrukspolitiske løsninger blir deretter.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349