Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Svenskemuren

Svenskemuren

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Svenskemuren ble i årene før 1814 bygd av svenske krigsfanger fra krigen 1807–14 mellom Danmark-Norge og Sverige og er i dag et fint kulturhistorisk dokument over Norges kamp mot svenskene. Muren har en lengde i dag på 3,5 km og er fortsatt godt intakt innover i skogen. Den har to grener. Den østlige grenen kan en følge helt fra Carl Kjelsens vei og nordover forbi Grindasletta, skytebanen og Pølen til den østlige delen av Svartkulp. Den vestlige grenen går fra østsiden av Svartkulp, forbi Sogn gruve og forbi Kjærringmyra mot Nordberg kirke. Svenskemuren avgrenser den nordligste delen av Lille Sogn gårds grunn mot de omkringliggende naboer. Eier og bruker av Lille Sogn på denne tiden var Ole Anderssøn. Naboen mot øst var Carl Christenssøn Sogn på Østre Sogn. Peder Anker eide fra 1804 Nordmarksgodset med gårdene Skjerven og Brekke som begge grenset til Lille Sogn. John Collett eide Nordre Tåsen gård, og hans enke eide senere også Søndre Tåsen gård. Lille Sogn het på denne tiden Nordberg gård. Det er trolig disse politisk og økonomisk mektige menn som sammen ville avmerke og avgrense sine eiendommer og som da skaffet seg billig svensk arbeidskraft.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349