Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Skytebaner

Skytebaner

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Oslo Nordre Skytterlag hadde tidligere sin skytebane og restaurant ved sydenden av Langmyr ved Nordberg. Klubbhuset ble bygd i 1903, og det ble også brukt av Korsvoll Skiklubb. Huset her var i mange år distriktets møte- og festlokale. Her ble det også oppført teaterforestillinger og revyer. I 1939 brente Oslo Nordre Skytterlags anlegg ned, og etter krigen ble banen flyttet til Maridalen. I mange år var det skytebane på åsen nord for Øvre Vaggestein gård. Vest for Bekken og Pølen er det i dag en pistolskytebane.

På Brauns gamle kart fra 1769 står navnet ”Jutulfoten” på grensen mellom Tåsen og Brekke gårds eiendommer. En teori er at dette er fjellkløften hvor nå pistolskytebanen ligger. Denne kløften var opprinnelig dypere enn i dag. Den er fylt opp og planert i bunnen, og dessuten er det tatt ut steinblokker i sidene. Historien forteller at dette er jutulens fotavtrykk i det han forkynte: ”Hit og ikke lenger!”. Dette forkynte jutulen for å beskytte Maridalen mot all unaturlig virksomhet i all framtid.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349