Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Skjervensaga

Skjervensaga

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Ved Svendstua hadde Oslo skogvesen sag som var i drift i 80 år, fra 1867 til 1947. Den første tiden kommunen hadde skog ble tømmeret solgt på rot. I 1916 ble det bevilget penger til å sette opp en 8 hk lokomobil og saginnretning på Sander gård ved Maridalsvannet. Senere har det vært sagbruksdrift både ved Sørbråten, Grefsen og Skjerven. Det ble etter hvert klart at det var behov for en større sag i Maridalen, og i 1923 ble Skjerven sag bygd. Det ble innkjøpt en 12 hk lokomobil, og både sag og trelastlager ble bygd. Sangerhallen fra jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 ble brukt som lager. Skjervensaga ble utvidet i 1938–39, og den var i drift fram til vinteren 1953–54.

Sangerhallen ligger i dag på venstre side av Maridalsveien når du kjører nordover. I dag brukes den av bygningsavdelingen i Friluftsetaten, men den har sin spesielle historie. I Sangerhallen foregikk den høytidlige åpningen av utstillingen 15. mai 1914. Både kongefamilie, regjering, Storting, presidentskapet, Høyesterett, landets ordførere, Kristiania formannskap mv. var til stede. Om kvelden var 1400 personer benket til middag i Sangerhallen. Etter utstillingen ble Sangerhallen lagret på Akershus festning, men i 1926 ble den flyttet hit til Skjerven sag og brukt som lager og verksted. Den bygningen med så mye historie skulle en tro var bevaringsverdig.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349