Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier


   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skar leir >  Skar, bygda i byen. Framtidens byer

Skar, bygda i byen. Framtidens byer

Skar leir, og for den saks skyld hele Maridalen, kan lanseres som arena for et pilotprosjekt der man demonstrerer hvorledes dalen og den fraflyttede leiren utvikles av kommune/bydel, befolkning og næringsliv ved bruk av innovative, bærekraftige løsninger. Målet er å demonstrere et samfunn som kan leve utmerket i en karbonfri framtid.

17. juni 2008 skrev Staten, ved fire departementer, en samarbeidsavtale med kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og de 13 største byene i Norge om å fremme en klimavennlig utvikling i byene. Avtalen er et resultat av klimaforliket på Stortinget der målet er å redusere CO2-utslipp med 15–17 millioner tonn innen 2020. Dette skal skje på områdene

  • Arealplanlegging og transport
  • Stasjonær energi
  • Forbruk og avfall
  • Klimatilpasninger

Avtalen presiserer nødvendigheten av å få oppslutning om dette arbeidet fra befolkningen og næringslivet. I februar i år mottok Oslo kommune en rapport som viste at de første medlemmene av Birkebeinerlaugets Bedriftsutviklings (BBUs) ”Nettverk for miljø og samfunnsansvar” (12 bedrifter og næringsorganisasjoner) er beredt til å bidra. Hvordan dette best skal skje, og på hvilke premisser, er nå under utredning. Mest sannsynlig vil det skje gjennom etablering av kreative løsninger i pilotprosjekter.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349