Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Sangerhallen

Sangerhallen

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Nord for Skjerven og på venstre side av Maridalsveien ligger Skjerven sag, som nå ikke lenger er i bruk. Sagbruket her har tilhørt Skjerven gård. Like til høyre for innkjørselen til saga ligger en lang og rødmalt lagerbygning. Bygningen ser ved første øyekast nokså alminnelig ut, men også denne bygningen har sin spesielle historie.

Vi står her nemlig foran Sangerhallen fra jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Her foregikk den høytidelige åpning av utstillingen 15. mai 1914. Da var her samlet omtrent alt det landet kunne oppdrive av fint folk, med kongefamilien i spissen. Tilstede var også regjeringens medlemmer, Stortingets presidentskap, Kristiania formannskap, alle landets ordførere, Høyesteretts medlemmer, representanter for Universitetet og alle de mest fremtredende medlemmer av det diplomatiske korps i hovedstaden. Om kvelden samme dag var i alt 1400 gjester benket til utstillingens åpningsmiddag i Sangerhallen, med kongen og en rekke av landets mest fremtredende honoratiores i spissen.

Her i Sangerhallen ble det forøvrig gang på gang satt rekorder i masseoppdekning i løpet av jubileumssommeren: På amerikanernes nasjonaldag, 4. juli, var her dekket til 2600 personer, og like i forveien, 27. juni, var her sangermiddag med 2500 deltakere og dagen etter et sangerball hvor det var dekket til 4000 gjester.

Etter at utstillingen var slutt ble Sangerhallen flyttet til Akershus festning. Der sto den til 1926, da den ble flyttet hit til Skjerven sag i Maridalen, hvor den siden har vært brukt som lager og verksted for skogvesenet (Friluftsetaten).

At denne bygningen skal ha rommet 4000 mennesker høres helt utrolig ut. Kanskje er den det eneste som fremdeles er igjen av jubileumsbygningene fra 1914 og alene dette gjør den vel verd å bevare.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349