Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Sandermosen stasjon

Sandermosen stasjon

Sandermosen stasjon Frances Dodman

Nordbanen eller Gjøvikbanen ble bygget langs Maridalsvannets østside og forbi Sandermosen, Snippen og Movatn i 1890-årene og åpnet i 1900. En stasjon ble bygget ved Sandermosen. Det var diskusjon om stasjonen skulle hete Maridalen stasjon eller Sandermosen, men navnet Sandermosen seiret. I 1927 ble det opprettet et jernbanestoppested på Movatn og i 1948 på Snippen. Jernbanen har hatt stor betydning for beboerne oppe på "Sørbråtaskauen", men ikke så mye for befolkningen nede i dalen.

(Fra "Kom til den fagre Maridal" – 1970, av Jahn Børe Jahnsen.)

Sandermosen stasjon ble regulert til spesialområde bevaring iht. plan- og bygningsloven i 1998

Utdrag fra forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde fra 2002:

"7.2 Samferdsel: veier og jernbane
7.2.1 Jernbane

Dette omfatter Gjøvikbanen, som går gjennom landskapsvernområdet på østsiden av Maridalsvannet.

Verneforskriftens kap V pkt 4 tillater: 'Vanlig vedlikehold av eksisterende hus, veier og anlegg, herunder drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur med tilgrensende stasjonsområder …'. Jf. også 7.1 og 7.1.3.

Etter verneforskriftens kap VI pkt 9 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til: 'utbedring av jernbane, herunder investering i eksisterende infrastruktur med tilgrensende stasjonsområder.'  Forvaltningsmyndigheten kan sette vilkår for tiltaket.

Sandermosen stasjon er regulert til spesialområde bevaring iht. plan- og bygningsloven, og er underlagt reguleringsbestemmelser knyttet til reguleringsplanen i tillegg til bestemmelsene nevnt over."

Les vedtatt reguleringsplan fra 1998 i lenka nedenfor.

  application/octet-streamSandermosen stasjon – Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser – bevaring – kultur – jernbaneformål – Vedtatt 21.10.1998
application/octet-streamLes mer om Sandermosen stasjon.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349