Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer
      
Arkiv 2024
      
Arkiv 2023
      
Arkiv 2022
      
Arkiv 2021
      
Arkiv 2020
      
Arkiv 2019
      
Arkiv 2018
      
Arkiv 2017
      
Arkiv 2016
      
Arkiv 2015
      
Arkiv 2014
      
Arkiv 2012
      
Arkiv 2011
      
Arkiv 2010
      
Arkiv 2009
      
Arkiv 2008
      
Arkiv 2007
      
Arkiv 2006
      
Arkiv 2005
      
Arkiv 2004
      
Arkiv 2003
      
Arkiv 2002

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2013 >  Samtale om jordbrukspolitikk
Nytt temamøte: Tirsdag 22. oktober kl 19.00, Drengestua, Skjerven gård

Samtale om jordbrukspolitikk

Innledning ved statsviter og forfatter Svenn Arne Lie

Hva spiser ei ku og hva slags utvikling stimulerer jordbrukspolitikken egentlig til?
Statsviter og forfatter Svenn Arne Lie innleder om myter, halvsannheter og tilsløringer i jordbrukspolitikken hos Maridalens Venner.

Tirsdag 22. oktober kl 19.00 på Drengestua, Skjerven gård i Maridalen.

Servering av kaffe og kaker.  Arrangementet er gratis.

Vel møtt!


Siden 2002 har Maridalens Venner gjennomført en serie med temamøter. Vi ønsker at Maridalens Venner skal være et åpent forum for debatt, studier og folkeopplysning for alle interesserte. Vi inviterer spesielt folk fra dalen (særlig gårdbrukerne), fagfolk, grunneiere, Friluftsrådet, politikere, Fylkesmannen, ulike kommunale etater og andre som er interessert i forvaltningen av Maridalen.

Følgende temaer har vært diskutert:

 • Helhetlig friluftslivplan
 • Randsoner mellom dyrkamark og skogsmark
 • Helhetlig forvaltning av kulturmark
 • Gjennomgang av prioriterte skjøtselbehov i Maridalen
 • Helhetlig kulturminneforvaltning
 • Gamle flybilde- og kartstudier
 • Muligheter og utfordringer for å sikre Maridalen som et levedyktig bygdemiljø og lokalsamfunn – bygda i byen
 • Skogbruk i Maridalen landskapsvernområde
 • Praktisk randsonebefaring (mellom dyrkamark og skogsmark/utmark)
 • Skar leir, er det noe nytt, og hva slags vyer har vi?
 • Rydding av beitemark i Maridalen
 • Kampen mot gjengroingen – og tap av arter, kulturarv, historiske spor og opplevelser
 • Rydding av beitemark i Maridalen 2005
 • Muligheter for et framtidig aktivt jordbruk i Maridalen
 • Framtidsmulighetene for Skar militærleir
 • Gang- og sykkelvei i Maridalen
 • Maridalen Bygdetun
 • Rydding av beitemark i Maridalen 2006
 • Offentlige støtteordninger innenfor jord- og skogbruket
 • Framtida for Skar leir
 • Helhetlig ferdselsveiplan til, i, gjennom og fra Maridalen
 • Norsk landbrukspolitikk – sett fra Maridalen
 • Gårdskafé i Maridalen
 • Nytt blikk på Maridalens historie
 • Høsting av utmarkas ressurser

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349