Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Sagløkka

Sagløkka

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Ved kanten av Skarselva ligger ruinene etter en sag som Skar gård bygde omkring 1870–80. Vi kaller stedet Sagløkka. Det gikk en storm over skogene som rev ned mye tømmer, og saga ble bygd for å ta vare på dette virket. De murene som står igjen er turbinhuset, hvor vannkraften ble overført til selve saga. I Skjærsjøelva finner vi ruinene etter Kamphaug sag. Den er mye eldre og ble trolig bygd omkring 1650 da Johan Garmann var eier av Nordmarksgodset.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349