Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Ferdselsveiplan >  Opprop gang- og sykkelvei i Maridalen

Opprop gang- og sykkelvei i Maridalen

2005-06-22

Gang- og sykkelvei i Maridalen – en del av et helhetlig ferdselsveinett – sommer og vinter – til, i, gjennom og fra Maridalen!

Undertegnede organisasjoner og personer samlet til møte i Maridalen 22. juni 2005 ble enige om følgende vedtak:

  1. Vi ønsker at det anlegges en egen turvei (gang- sykkelvei) fra Brekke og Grindajordet, som snor seg vakkert i jordekantene mot Låkeberget til Hammeren og Nordmarksveien. Denne turveien vil bli en forlengelse av den nylig anlagte gang/sykkelveien langs Akerselva til Brekke. Traseen er på oppdrag av Oslo og Omland Friluftsråd (og finansiert av fylkesmannens miljøvernavdeling), tegnet av Anne Kaurin (L.ark. MNLA). Veien bør ha fast dekke, være 3-4 meter bred, lyssettes og vinterbrøytes. Parallelt med veien – i randsonen mot dyrkamarka – bør det være en egen gressbevokst trase som kan brukes av gående i sommerhalvåret og som skiløype om vinteren. Denne turveien vil bli en del av et helhetlig ferdselsveinett – sommer og vinter – til, i, gjennom og fra Maridalen. Ved Brekkekrysset ønsker vi at det anlegges en ny utfartsparkeringsplass i det gamle steinbruddet.
     
  2. Maridalsveien fra Brekke til Skar må av trafikksikkerhetsmessige årsaker utvides med en skulderbredde på minimum en meter, beregnet på myke trafikanter.

 

Skarprosjektet v/Odrun Flatabø og Øivind Myrvold
Lyn ski v/Håkon Høst
Skar gård v/Erik Brodin
FrP Nordre Aker bydel v/Tor Løken
Maridalen Vel v/Per Pedersen
KulturPUNKTET Sandermosen stasjon v/Tore Frisell Haagensen
Vestre Grefsen Vel v/Arne Harstad
Kjelsås Langrenn v/Svein Olav Bø
Kjelsås Vel v/Olaf Braaten og Bjørn Hverven
Maridalens Venner v/Tor Øystein Olsen og Lars Flugsrud
Vegard Ulvang
Stein Øberg

 

Vennlig hilsen

Tor Øystein Olsen (leder Maridalens Venner) og Vegard Ulvang

  application/pdfFerdselsveimøte 14. mars 1990
text/html"Helhetlig ferdselsveiplan til, i, gjennom og fra Maridalen!", 28. februar 2008

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349