Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G. 2020. Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune. BioFokus-notat 2020-72. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Mosefloraen-på-Slåttemyra-2020.jpgBioFokus har på oppdrag for Norsk Naturarv, ved Tor Øystein Olsen, kartlagt mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal. Det er per nå påvist 101 mosearter på Slåttemyra. Det foreslås videre et opplegg for å vurdere effekten av ulike skjøtselstiltak på mosefloraen. Særlig interessant er det å se på effekt over tid av «høvling», altså mekanisk fjerning av tuer og toppsjikt.

  application/pdfMosefloraen på Slåttemyra 2020.pdf
application/octet-streamLes rapporten på ISSUU
application/octet-streamSlåttemyra_ruteanalyser-moser. Foreløpig utgave 2021.xlsx
text/htmlVegetasjonsanalyser på Slåttemyra
image/gifKart over fastrutene Slåttemyra.gif

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349