Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Rapporter >  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G. 2020. Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune. BioFokus-notat 2020-72. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Mosefloraen-på-Slåttemyra-2020.jpg

BioFokus har på oppdrag for Norsk Naturarv, ved Tor Øystein Olsen, kartlagt mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal. Det er per nå påvist 101 mosearter på Slåttemyra. Det foreslås videre et opplegg for å vurdere effekten av ulike skjøtselstiltak på mosefloraen. Særlig interessant er det å se på effekt over tid av «høvling», altså mekanisk fjerning av tuer og toppsjikt.

Årsrapport 2022 – Kartlegging av moser på Slåttemyra i Nittedal
BioFokus v/Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har i løpet av 2021 og 2022
analysert mosefloraen i alle de 41 fastrutene på 3x3 meter på Slåttemyra i Nittedal. Arbeidet
er gjort etter samme metode som overvåkningen av karplantefloraen i de samme rutene er
utført etter. I overkant av 70 ulike mosearter er påvist i de 41 rutene. Noen få av rutene ble
analysert for moser av Asbjørn Moen og Tor Øystein Olsen i 1996, så her kan man se på
endringer opp mot de tiltak som er gjort. For resterende av rutene er det første gang moser
inkluderes i ruteanalysene.

Data fra arbeidet oppbevares hos BioFokus og hos Tor Øystein Olsen. Endelige resultater ble
oversendt til Tor Øystein Olsen høsten 2022.

Dokka, 23. januar 2023

Med vennlig hilsen
Torbjørn Høitomt, BioFokus

  application/pdfMosefloraen på Slåttemyra 2020.pdf
application/octet-streamLes rapporten på ISSUU
text/htmlVegetasjonsanalyser på Slåttemyra
image/gifKart over fastrutene Slåttemyra.gif
application/octet-streamRuteanalyser_moser2021-2022.xlsx

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349