Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel > Slåttemark >  Maridalens Venner restaurerer slåttemark i Maridalen

Maridalens Venner restaurerer slåttemark i Maridalen

Maridalens Venner restaurerer og utfører årlig pleie av slåttemarker i Maridalen.

Kart slåttemark Maridalen

Bjørkelunden (magereng) på Hammeren ("Kjerkebyhagan"). Stubber og steiner vil bli fjernet, slik at enga etter hvert blir slett. Trær og busker vil bli tynnet. Nye styvingtstrær vil bli rensket for stammeskudd og rotskudd. Slåttemarka er skrinn, men det er mengder av rødlistearten solblom. Styvingstrærne blir høstet hvert femte år. Enga vil bli slått og raket.

Bjørkelunden Foto: Tor Øystein Olsen
Parti fra Bjørkelunden på Hammeren med mengder av rødlistearten solblom. Foto: Tor Øystein Olsen

Solblom Foto: Tor Øystein Olsen
Solblom er en indikatorart for gamle slåtteenger. Den er helt avhengig av solåpne hevdete enger. Dessuten lever den i samarbeid med en sopp, såkalt mykorrhiza eller sopprot, og får på den måten økt tilgang på vatn og næringsstoffer. Lars Ove Hansen har funnet solblombåndflue og solblommalmveps i blomsterkorga til solblom på Hammeren. De er kun knyttet til solblom, og er ny for Oslo. Solblommalmveps utvikler seg som parasitt på solblombåndflue. Foto: Tor Øystein Olsen

Rikenga (før kalt friskmarksenga) er artsrik, med to store og gamle styvingstrær, som er blitt restaurert. Trær og busker er ferdigryddet. Nye styvingtstrær vil bli rensket for stammeskudd og rotskudd. Styvingstrærne blir høstet hvert femte år. Enga vil bli slått og raket. Stubber og steiner fjernes kontinuerlig, for å lette slåttearbeidet.

Rikenga Foto: Tor Øystein Olsen
Denne enga har litt rikere mark. Gamle og høye styvingstrær mot sør. Foto: Tor Øystein Olsen

Løvenga med gamle og nye styvingstrær. Artsrik eng med engnellik, timian og flekkgrisøre som blir slått og raket, og rotskudd og stammeskudd på styvingstrærne blir fjernet. Stubber og steiner vil bli fjernet, for å lette slåttearbeidet. Styvingstrærne blir høstet hvert femte år. Hevdet løveng er en akutt truet kulturmarkstype.

Løveng Foto: Tor Øystein Olsen
Løvenga med fem gamle askekaller og nye styvingstrær av ask, lind og lønn. Foto: Tor Øystein Olsen

Skjøtsel løveng. Foto: Arild Andresen
Rydding i løvenga vinteren 2003. Foto: Arild Andresen

Bekkedalens nedre og øvre del er ferdigrestaurert. Enga er meget frodig langs bekken med mye hanekam og skrinn på sidene med solblom og timian. Enga vil bli slått og raket. Stubber og steiner fjernes. Noen nye styvingstrær er blitt laget. Restaureringen av den midtre delen av bekkedalen fortsetter i år.

Bekkedalen Foto: Tor Øystein Olsen
Bekkedalen. Foto: Tor Øystein Olsen

Tørrenga rundt Kirkeruinen er artsrik og vil bli slått og raket. Her fins marinøkkel, engnellik, enghavre, dunhavre og tysk mure. Eplenype er en sjelden rosebusk.

Tørreng Kirkeruin. Foto: Helge Viken
Tørrenga foran kirkeruinen. Foto: Helge Viken

Strandenga ved Lautabekkens utløp vil bli brent tidlig vår, eller eventuelt slått og raket. Her er det mye hanekam og skjoldbærer.

Lautabekken Tegning: Målfrid Voll
Strandeng ved Lautabekkens utløp. Tegning: Målfrid Voll

Kirkebjørkelunden omkranser kirka i dalen. Den vil bli slått og raket. Fine bjørker som står spredt. Busk av rognasal fins.

Maridalen kirke. Tegning: Målfrid Voll
Kirkebjørkelunden omkranser kirka i dalen. Tegning: Målfrid Voll

Enga i veiskråningen på Låkeberget vil også bli slått og raket og vil gi en flott forgrunn til det nydelige utsynet over Maridalen.

Martinhytta ved Vaggestein får også en fin blomstereng med mye ballblom og grov nattfiol.


Du kan lese mer om verdifull kulturmark i Maridalen ved å laste ned teksten til årbok 2002: "Verdifull kulturmark Blankvann, Maridalen og Slåttemyra" av Stein Flatby og Tor Øystein Olsen som PDF-fil. Du kan også laste ned hele årboka som PDF-fil ved å klikke på linken under.

  application/octet-streamLast ned årbok 2002 som PDF-fil
application/pdfTekst årbok 2002: Verdifull kulturmark

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349