Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner >  Kulturhistoriske interessante landskap i Maridalen
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997

Kulturhistoriske interessante landskap i Maridalen

Av Per G. Nilsen, fra årsskrift Maridalens Venner 1997.

Her følger en oversikt over et utvalg av kulturhistorisk interessante landskap. Oversikten er ikke uttømmende.

 • Nes med Neskroken:
  Godt bevart med gardsanlegg, seks tidligere husmannsplasser, rester av Greveveien, beitemark, sommerfjøs (eneste i Maridalen), vannreservoar o.a. Rester av brygge og gardsteglverk ved Maridalsvannet. Kongeeikene. Tidligere hamn. Området gir et godt bilde av et gards- og husmannsmiljø i distriktet. Hovedbygning på Nes hadde høy arkitektonisk verdi til 1950-tallet, detaljer forsøkes rekonstruert. Badehus og bryggeruin peker på 1800-tallets turisme før drikkevannsbestemmelsene ble strengere.
 • Kirkeby med Margarethakirken:
  Interessant område med flere historiske «lag» i landskapet. Kirkeruin, to gardsbruk. Øvre Kirkeby av høy verdi. Eldre beitemark, røyser, lauvede trær, trekol i jorda etter trekolbrenning. Området rundt kirkeruinen historisk viktig.
 • Turter:
  Tufter av garden, tuntrær, eldre beitemark, lauvede trær og eldre røyser. Flere steingarder mot Gamle Maridalsvei. Eldre gardsvei.
 • «Steingardlandskap»:
  Særlig ved Sakariasbråten–Hølet ovenfor Nordbråten og «Svenskemuren» ved Grinda–Svartkulp.
 • Tømmerfløtingsanlegg:
  Særlig i Skarselva ovenfor Skar og i Skjærsjøelva ovenfor Hammeren.
 • Lysverksmiljø
  med kraftstasjon (1900), «maskinmesterbolig» og hytte.
 • Forsvarsanlegg
  på Skar leir. Særlig bør framheves hus fra 1890-tallet (bl.a. kommandantboligen), ruiner av kruttverk og kruttmagasin (1876).

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349