Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Kullmiler

Kullmiler

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

På slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet var det kullmiler mange steder i Maridalen og innover skogen. Etter at Ankerveien og Greveveien var bygd ble kullmilebrenningen konsentrert til mer sentrale strøk. Vi har funnet spor etter kullmiler flere steder ved Sander og Greveveien og også her ved Skjervenlandet. Det er funnet rester etter fundamenter til kullmiler innerst i vika, rett sydvest for brua ved Hammeren. Bakerst på neset er det rester etter en mur. Der sto trolig hvilehytta til de som arbeidet ved kullmilene. Det er også spor etter et veifar fra milene og opp til Maridalsveien. Her ved Skjervenlandet ble stokkveden som skulle bli til trekull, tatt i land. Under og etter krigen sto det en kjerrat der som dro opp vedvirke som ble fløytet ned i Maridalsvannet. Det skal også ha vært kullmiler på østsiden av brua over elva. Det sies at "Milehytten" må være plassen Kullebraathen som visstnok lå sydøst for Svingen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349