Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Brenners i Neskroken

Brenners i Neskroken

Brenners
Brenners i Neskroken Tegning: Tom Stensaker

Brenners ligger like nord for Bakken. Brenners er egentlig et yrkesnavn og plassen het opprinnelig Teglbrennerstua.

Innerst i Nesbukta lå det nemlig et teglverk i på 1800-tallet, men det må være nedlagt før århundreskiftet. Vi kan ennå finne restene av det som må ha vært grunnmuren til den store teglovnen, men ellers er tuftene fra teglverket nesten helt gjengrodd. Bare store mengder småbiter av tegl i vannkanten vitner om tidligere industri på dette sted. Teglstein av forskjellig slag er forresten brukt som fyllmasse i mange gårdsveier rundt i dalen, og vi kjenner lett igen den røde fargen. På mange hustak rundt i dalen ligger fremdeles takstein laget på Nes teglverk og denne takstein er merket med en N på undersiden. Leira til teglverket ble gravet ut i flere hull på jordene omkring. Et annet minne om teglverket er navnet på bakkekneika fra Nesbukta opp mot Brenners, som ennå idag heter Verkensbakken. En havnehage her heter fremdeles Verkenshagan.

På Brenners bodde altså teglbrenneren på verket, han som hadde ansvaret for teglovnen. Stua på Brenners har akkurat den samme grunnplan som Bakken, nemlig stue, kjøkken og kammers. Huset ble bygget en gang i forrige århundre. Da teglverket ble nedlagt, fikk husmannen på Brenners også arbeidsplikt på Sander i slåtten, selv om plassen egentlig hørte til Nes. Idag er plassen enestående på grunn av s-en i navnet som er blitt hengende igjen etter at Teglbrennerstua ble forkortet til Brenners.

Tillegg av Sheldon Reinholdt, fra årsskrift Maridalens Venner 1986.

Brenners

ligger til venstre for veien, med et par gamle frukttrær og bærbusker som minner om en liten hage. Huset fikk nytt tak sommeren 1985 og virker, som alle de seks plassene i Neskroken, ganske velstelt. Brenners het opprinnelig Teglbrennerstua. Her bodde han som hadde ansvaret for brenningen av produktene på teglverket. Den siste teglbrenneren var bestefaren til han som var oppsitter på Brenners i 1970-årene og som ble omkring 90 år.

Fem av plassene i Neskroken har samme grunnplan i hovedbygningen; stue i den ene enden og kjøkken og kammers i den andre, og så felles pipe for ovnene i midten. Men Sittpå har rommene etter hverandre med kjøkkenet i nord. Hele Neskroken hørte til Nes, men i forrige århundre, da både Nes og Sander hørte til Nordmarksgodset, fikk Brenners, etter nedleggelsen av teglverket, slåtteplikt på Sander.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349