Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra


   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Årbøker

Årbøker for Maridalens Venner

Maridalens Venner har siden 1972 gitt ut innholdsrike årbøker (årsskrifter), ofte som egne temanummer. Disse årbøkene kan du nå laste ned som PDF-filer. Du finner også en oversikt over alle årsskriftene fra 1972 på ISSU.

Årbøkene viser historien til både Maridalen og Maridalens Venner. Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroingen av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen. Vår visjon i dag er at Maridalen skal være et KUNNSKAPSSENTER FOR KULTURLANDSSKAP, og ei LEVENDE og LIVSKRAFTIG KULTURBYGD!

Årbok Maridalens Venner 1973
Forside 1973

"Blir eksisterende bebyggelse i Maridalen bevart?", står det i forordet for årsskrift 1973. Gjennomgangstema var kampen mot Oslo kommunes rivningsplan, men det er også mye annet kulturhistorisk stoff om Maridalen i skriftet.


Årbok Maridalens Venner 1972
Årbok Maridalens Venner 1972

Dette er den første årboken til Maridalens Venner. Tema er hvorfor vi verner om Maridalen, og riving av låven på Nedre Kirkeby gård høsten 1972.


"Kom til den fagre Maridal" fra 1972
"Kom til den fagre Maridal"

Her kan du laste ned boka "Kom til den fagre Maridal", som ble utgitt av Maridalens Venner og Maridalen skole i 1972. I forordet til boka står det bl.a.: "I Maridalen har kulturlandskapet museal verdi, produksjonsverdi og rekreasjonsverdi for hele Oslos befolkning. Men nettopp dette kulturlandskapet, trues av en kommunal saneringsplan. Denne tar overhodet ikke hensyn til den kulturhistoriske bakgrunn dette dalføret har."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349