Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
         
Oversikt
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder >  Husmannsplasser i Maridalen
Fra årsskrift Maridalens Venner 1978

Husmannsplasser i Maridalen

Av Jahn Børe Jahnsen, fra årsskrift Maridalens Venner 1978.

I Maridalsboken og tidligere årsskrifter er det skrevet mye om husmannsplassene i Maridalen. Stadig har det dukket opp nytt stoff om de mer kjente plassene, og ikke minst har det dukket opp navn på nye plasser som vi ikke har visst om før. Jeg vil her sette opp en liste over de plassene vi vet om under de forskjellige gårdene, og oppfordre maridøler og maridalsvenner til å sende inn alt de måtte vite om plassene. En del av dem vil jeg nevne spesielt, fordi vi ikke vet noe om dem og derfor trenger lesernes hjelp.

Brekke: Nordre Korsvoll, Brekkestranda, Grønvoll, Sohnerstua, Sagplassen, Engelsrud.

Stubberud: Stubberudbråten.

Nordre Tåsen: Tåsenbekken, Pølen.

Brennenga (store og lille): Salmakerstua, Musestua, Helgerud, Hærkerud, Søndre Låkeberget, Skraperud.

Skjerven: Nordre Låkeberget, Brua, Skjervenstua, Bakken, Bråten, Steinsrud, Sørsetra, Nordsetra, Taraldsrud.

Kirkeby (øvre og nedre): Vestern, Søndre og Nordre Hellerud, Slottet, Skomakerstua, Kvernerstua, Kallerud.

Nes: Kornløken, Ludvigstua, Bakken, Brenners, Vestby, Sittpå, Nordby, Vårnhus.

Sander: Sørstua, Sagstua (Berntsberg), Odden, Halvorstua, Sanderberget (Smedberget), Slåttebråten, Sanderstua, Gressestua, Monsetangen, Ila, Struterud.

Øgården: Øgårdstua.

Hauger: Skredderstua, Haugermosen.

Turter: Turterbekken, Iverstua, Katnosberget, Brynkoppen.

Skar: Kramla (noen ganger kalt Klamra), Haugen.

Vaggestein: Nordbråten, Sørbråten, Storenga (Enga), Gata, Rauløkka, Tomlingshaugen, Torvet, Myrvoll, Halvorsrud, Tømte, Sten.

Sørbråten: Hagastua, Lurhølet, Snippen.

Nordbråten: Bødkerstua, Dalen, Hølet, Vestbråten, Sakariasbråten.

 

Dette er kanskje ikke en fullstendig liste, men vi håper leserne kan komplettere den. Vi er interessert i alle opplysninger folk måtte ha. De fleste av plassene er nevnt og, så langt det er mulig, fortalt om i Maridalsboken. Men følgende plasser vet vi lite eller ingenting om og vi håper leserne kan hjelpe oss:

Skjervenstua, Odden, Ila, Øgårdsstua, Brynkoppen, Sten, Struterud m.fl.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349