Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2021
Torsdag 20. mai kl. 19.00 digitalt via Zoom

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Tid: Torsdag 20. mai kl. 19.00
Sted: Digitalt via Zoom

Klikk på denne lenka for registrering til årsmøtet.

I. Stein Erik Kirkebøen: Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om Skar kruttverk og Skar leir.

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2022: Styret foreslår at kontingenten økes til kr 300
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Vel møtt!


I høyrespalten på nettsidene er det også mulig å støtte Maridalens Venner gjennom Spleis. Bakgrunnen er at i desember 2020 ble den faste støtten som Maridalens Venner har fått fra bystyret i Oslo gjennom 17 år, uten forvarsel kuttet fra 850 000 til 250 000 for 2021.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349