Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer
      
Arkiv 2021
      
Arkiv 2020
      
Arkiv 2019
      
Arkiv 2018
      
Arkiv 2017
      
Arkiv 2016
      
Arkiv 2015
      
Arkiv 2014
      
Arkiv 2013
      
Arkiv 2012
      
Arkiv 2011
      
Arkiv 2010
      
Arkiv 2009
      
Arkiv 2008
      
Arkiv 2006
      
Arkiv 2005
      
Arkiv 2004
      
Arkiv 2003
      
Arkiv 2002

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2007 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2007

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2007

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet torsdag 6. desember kl. 19.00 i Maridalen Velhus.
Til medlemmene, innkalling til årsmøte 2007
 
Tid: Torsdag 6. desember kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien
 
I     Rolf Utgård og Jørn Simen Øverli: ”Gjennom Nordmarka med sang og skøytestål”
 
II    Forslag til dagsorden årsmøtet Maridalens Venner:
 
  1. Valg av dirigent og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag. Vedtektsendring: Forslag fra styret i Maridalsspillet om at regnskapsåret skal følge kalenderåret.
  7. Fastsettelse av kontingent for 2008
  8. Valg
 
III  Årsmøtet Maridalsspillet
 
IV Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter. Salg av Maridalen Bygdetuns kalender for 2008
 
 
Salg av bøker fra Oslomarka fra Andresen & Butenschøn forlag. Trygve Christensen selger sin nye bok: "Nordmarkas skiløpere - noen av dem".
 
 
Vel møtt!
 
Hilsen styret

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349