Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Artslister >  Artslister for Maridalen, Slåttemyra, Mellomkollen og Blankvann

Artslister for Maridalen, Slåttemyra, Mellomkollen og Blankvann

Her er en oversikt over artslister for karplanter i Maridalen, ulike enger i Maridalen, Slåttemyra, Mellomkollen og Blankvannsområdet, og for engene rundt Blankvann.

Rødlistearten Vasstelg. Foto: Inge Jaren
Rødlistearten vasstelg, som vokser på den gjengroende Sørbråtamyra, nord for Dausjøen. Sørbråtamyra var tidligere en hevdet slåttemyr og strandeng. Foto: Inge Jaren.

  application/vnd.ms-excelMaridalen, Slåttemyra, Blankvann og Mellomkollen (Excel)
application/vnd.ms-excelMaridalen (Excel)

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349