maridalensvenner.no

Hjem > Årbøker >  Årbok Maridalens Venner 2000

Årbok Maridalens Venner 2000

Årboka for 2000 er "Nordmarkas jordbrukslandskap" skrevet av landskapsarkitekt Merete Gunnes. Årboka bygger på hennes hovedoppgave fra 1997: "Nordmarkas jordbrukslandskap. Historikk – Interesser – Forvaltning". Tegninger av Målfrid Voll og Ann-Else Aalling.


dot