maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen >  Forvaltningsplanen for Maridalen

Forvaltningsplanen for Maridalen

Her kan du lese hele forvaltningsplanen som ble vedtatt i januar 2002, og laste den ned som PDF-dokument.
Forvaltningsplanen forside

Forvaltningsplanen behandler de viktigste tema ut fra vernesynspunkt, men den er ikke en utfyllende plan. Det er lagt vekt på å belyse virkningen av vernet for beboere og brukere av dalen. Samtidig er det lagt fram forslag om behandling av enkelte områder og elementer som har stor betydning i kulturlandskapet

Et utkast til planen er utarbeidet av Lars Flugsrud, Grindaker AS i samråd med en rådgivende gruppe med representanter fra Maridalens befolkning og fra aktuelle etater fra Oslo kommune. Fylkesmannen har hatt ansvaret for arbeidet og har bearbeidet planutkastet. Planutkastet var utlagt til høring sammen med verneplanen, den 7. oktober 1996, og er senere noe justert i forhold til de kommentarer som kom inn.

Forvaltningsplanen godkjennes for en periode på 10 år, men kan tas opp til ny vurdering dersom forholdene i området tilsier det.

  application/pdfLast ned hele forvaltningsplanen som PDF (400 Kb)
text/htmlVerneforskriftene finner du her

dot