maridalensvenner.no

Hjem > Skj√łtsel >  Stortingsdebatt om Maridalens Venner torsdag 27. mai 2021

Stortingsdebatt om Maridalens Venner torsdag 27. mai 2021

Representantforslag fra  Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde (les forslaget her).

Fra forslaget står det blant annet: "Siden forvaltningsplanen har hele 9 referanser til Maridalens Venner, er det klart at denne frivillige organisasjonen har en viktig rolle. Det er allment anerkjent at Maridalens Venner gjør en meget god jobb for å realisere forvaltningsplanen. Det er avgjørende viktig for videre oppfølging av hele forvaltningsplanen at arbeidet til Maridalens Venner kan videreføres. Dette er et meget godt eksempel på at en organisasjon som representerer frivillig sektor, kan delta i forvaltningen av statlige vedtatte verneområder."

Torsdag 27. mai 2021 ble dette forslaget diskutert og stemt over i Stortinget. Hele saken og referatet og opptak av debatten, vises på lenka nedenfor.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-2021/refs-202021-05-27/?m=20

Under denne stortingsdebatten, opplyste Lars Haltbrekken om et videomøte mellom Maridalens Venner og KLD, der statssekretær Maren Hersleb Holsen også var til stede: "Statsråden skriver i sitt brev til komiteen i dag at regjeringen på bakgrunn av et møte 15. april ble klar over organisasjonens vanskelige økonomiske situasjon, og at det var på bakgrunn av dette at departementet utformet et forslag om støtte via revidert budsjett."


dot