maridalensvenner.no

Hjem >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2022
Torsdag 7. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2022

Innkalling til årsmøte 2022

Tid: Torsdag 7. april kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Knut-Jørgen Moen og Simon Rix: Fugler i Maridalen

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2023
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot