maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Rapporter >  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G. 2020. Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune. BioFokus-notat 2020-72. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Mosefloraen-på-Slåttemyra-2020.jpgBioFokus har på oppdrag for Norsk Naturarv, ved Tor Øystein Olsen, kartlagt mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal. Det er per nå påvist 101 mosearter på Slåttemyra. Det foreslås videre et opplegg for å vurdere effekten av ulike skjøtselstiltak på mosefloraen. Særlig interessant er det å se på effekt over tid av «høvling», altså mekanisk fjerning av tuer og toppsjikt.

  application/pdfMosefloraen på Slåttemyra 2020.pdf
application/octet-streamLes rapporten på ISSUU
application/octet-streamSlåttemyra_ruteanalyser-moser. Foreløpig utgave 2021.xlsx
text/htmlVegetasjonsanalyser på Slåttemyra
image/gifKart over fastrutene Slåttemyra.gif

dot