maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Kart >  Oversikt over de første turkartene for Nordmarka

Oversikt over de første turkartene for Nordmarka

Her kan du ved å klikke på kartutsnittene laste ned de første turkartene som ble laget i Nordmarka.

Av Vidar Bronken Gundersen

De gamle turkartene er et viktig hjelpemiddel for å finne det opprinnelige stinettet. Da Friluftsklubben begynte å merke stier i Nordmarka og Østmarka på 1920-tallet var det etablerte ferdselsveier som ble merket. Interessen for skiløping og friluftsliv tok seg opp i hovedstaden, og med det kom behovet for turkart. Artikkelen "De første turistkart for Nordmarka" forteller mer om disse kartene. Turkartene tok utgangspunkt i kartgrunnlag fra Norges Geografiske Oppmåling (NGO), men også kartgrunnlag som ble stilt til disposisjon av Akerselvens Brugseierforening og godseier Løvenskiold. Flere av Løvenskiold-godsets driftkart finnes på trykk i Sverre Grimstads bøker.

Kartene fra NGO er tilgjengelige i Kartverkets historiske arkiv, men de gamle turkartene er vanskeligere å få tak i. Vi har derfor laget en oversikt:

bjerknes1890.jpg
Bjerknes, Ernst (1890). Kart over Nordmarken og Sørkedalen for Skiløbere og Turister. 1:30 000. Den private Opmaalings Anstalt, Kristiania.

petersen1895.jpg
petersen1906.jpg
petersen1914.jpg
petersen1921.jpg
Petersen, Kristian (1895, 1906, 1914, 1921). Skikart over Nordmarken med Tilstøtende Trakter. Larsens Våbenforretning / Olaf Nordlis Forlag, Christiania. Utgitt i fem utgaver.

petersen1920.jpg
petersen1922.jpg
Petersen, Kristian (1906, 1922). Nordmarken sommerruter. 1:50 000. Olaf Nordlis Forlag, Christiania. Utgitt i fire utgaver. Første utgave finnes også i en variant med nedbørsfelt inntegnet.

tollerud1929.jpg
Tollerud, O.A. (1929). Nordmarka. 1:40 000

hertzberg1934.jpg
Hertzberg, H.K. (1934). Det kombinerte kart for sommer og vinterbruk over Nordmarka. 1:40 000. Emil Moestue A/S, Oslo.

huseby1935.jpg
Huseby, O.H./Tollerud, O.A. (1935,1936). Turkartet. Vinter-sommer. A/S Holmenkollbanen.

hjulturistkart1898.jpg
Ræder, N. (1898). Hjulturistkart over Christiania Omegn. Norsk Hjulturist Forening.

Vi arbeider videre med å skaffe til veie resten av kartene som Kristian Petersen utarbeidet.

  text/htmlOslo Nordmark, skikart og sommerutgave i 1: 50 000, 1962

dot