maridalensvenner.no

Hjem > Slåttemyra >  Om bruk av takrør som fôr
Fra Ove Arbo Høeg: Planter og tradisjon, 1974

Om bruk av takrør som fôr

Takrør Phragmites australis (P. communis) er vanligst på Østlandet. Nær grensen mot Sverige ble den også kalt for vass, som på svensk. Kyr på utmarksbeite beitet toppene på den: "Kuane er gærne etter toppane på den." "Takrør holder på å ta overhånd på jordene nå fordi folk ikke lenger har kuer. Ble gjerne tatt av kuer og hester. Ble også brukt til vinterfôr, ved hakkeslått langs grøfter og bekker. De stive, harde stråene ble renspist av kuene." "Fram til 1945 brukte dem øverste halvdel av takrør til hakkelse sammen med halm."


dot