maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Sagløkka

Sagløkka

Av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Ved kanten av Skarselva ligger ruinene etter en sag som Skar gård bygde omkring 1870–80. Vi kaller stedet Sagløkka. Det gikk en storm over skogene som rev ned mye tømmer, og saga ble bygd for å ta vare på dette virket. De murene som står igjen er turbinhuset, hvor vannkraften ble overført til selve saga. I Skjærsjøelva finner vi ruinene etter Kamphaug sag. Den er mye eldre og ble trolig bygd omkring 1650 da Johan Garmann var eier av Nordmarksgodset.


dot