maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag >  Bergrunn og løsmasser

Bergrunn og løsmasser

Utsnitt fra vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986. Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

dot