maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag >  Vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986

Vegetasjonskart over Maridalen fra 1981 og 1986

Kartene ble utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, Oslo kommune.

dot