maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Gresstua

Gresstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Gresstua lå tett ved jernbanelinjen øst for Sanderstua. Gresstua må vel ha vært like gammel som Sanderstua. Da byggingen av skogsgrenda Solemskogen øst i Lillomarka sto på var det sterkt på tale å få en holdeplass her ved Gresstua. Men statsbanene mente det ikke ville lønne seg og Solemskogens befolkning fikk aldri noen jernbaneholdeplass. Den siste som bodde på Gresstua het Kristian Gresstua. Husene ble revet omkring 1920. Fem år senere ble jordveien tilplantet og nå vokser tett skog rundt de gamle murene.


dot