maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Helgerud

Helgerud

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Helgerud var navnet på en stue like ved nedkjørselen til Lille Brennenga. En Jørgen Gulbrandsen fikk skjøte på ½ mål og bygget stua her i 1866. Den ble revet i 1968. Grunnmuren står ennå og dessuten noen bærbusker.


dot