maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Kart >  Verdens første skikart fra 1890
Ernst Bjerknes: "Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister"

Verdens første skikart fra 1890

Det aller første skikartet for Nordmarka kom ut i 1890. Det ble tegnet av Ernst Bjerknes og regnes som verdens første (eldste) skikart.

Verdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890

Klikk på lenka nedenfor for å åpne hele kartet. NB! 1,4 megabyte!

Kartet er levert av Statens kartverk.

Ernst Bjerknes: "Med ski, velosiped og skissebok", Oslo 1943

Ingeniør Ernst Bjerknes, reguleringssjef i Kristiania, ga i 1943 ut boka "Med ski, velosiped og skissebok". Der beskriver han hvor ufremkommelig og uoppdaget skogen i 1880-åra var. Uten merkede løyper ble turene de reneste oppdagelsesferder: "Det var aldri tale om å rydde eller merke løiper den gang. Det hendte derfor ofte at mindre lokalkjente skiløpere tok feil og kom frem på ganske andre steder en forutsatt. Dette satte mig på den tanke at det kunde være bruk for et skikart over Nordmarka."

Bjerknes brukte mye av tiden ute i skogen til synfaring. Det er sannsynlig at Bjerknes tok utgangspunkt i to nye kart som Norges Geografiske Oppmåling (NGO) hadde gitt ut i henholdsvis 1885 og 1887 i sin "Kristiania Omegn-serie": blad V – Sørkedalen og blad VI – Maridalen.

Bjerknes ønsket å tegne inn gode løypetraseer: "Jeg dro rundt fra plass til plass og spurte og grov efter veier og stier hvor man kunne ta sig frem på ski." "Efter disse forklaringer drog så jeg i vei for å finne en brukbar løipe og merke den av på kartet med en rød strek. Det var et besværlig, men morsomt arbeide." Tittelen på kartet er "Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister". Målestokken er 1:30 000 og kartet har en ekvidistanse på 20 meter. Kartet ble trykt ved "Den private Opmaalings Anstalt" i Kristiania i mars 1890.

  image/jpegVerdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890
image/jpegVerdens første skikart hos Kartverket
application/octet-streamVerdens første skikart i 600 dpi i PNG-format, NB! 335 MB!
application/octet-streamVerdens første skikart i 600 dpi i Tiff-format, NB! 430 MB!
image/jpegSkikart over Nordmarken. Kristian Petersen 1895.
image/jpegSkikart over Nordmarken. Kristian Petersen 1920.
image/jpegNordmarka. O.A. Tollerud 1929. 31 MB
image/jpegHertzberg Nordmarka 1934. 20 MB
text/htmlOversikt over de første turkartene for Nordmarka

dot